Uppdaterad 06 april 2023
Skriv ut

Tibbleängen - kedjehus i Kungsängen

I Gröna dalen i Kungsängen ska 45 kedjehus byggas. Husen blir bostadsrätter och förmedlas av Bjurfors i två etapper, den första ska preliminärt stå klar hösten 2024. Detaljplanen Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) fick laga kraft den 19 januari 2022.

Det finns ingen innehållsförteckning

Bilder

Illustration över hus med skog i bakgrunden
Illustration över hus vid gata och bil i förgrunden

Bilder från Bjurfors Sverige AB.

Ingen innehållsförteckning finns

Detaljplanens läge på kartan markerat med blått

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på flygfoto markerat med blått

Detaljplanens läge på flygfoto.

Projektets handlingar

Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2020 att anta detaljplanen för Tibbleängen. Detaljplanen fick laga kraft den 19 januari 2022.

Ta del av planhandlingar och utredningar här.

Är du nöjd med informationen på sidan?