Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.)

Detaljplanen fick laga kraft den 19 januari 2022.

Ingen innehållsförteckning finns

Detaljplanens läge på kartan markerat med blått

Detaljplanens läge på kartan

Detaljplanens läge på flygfoto markerat med blått

Detaljplanens läge på flygfoto.

Det här händer nu

Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober 2020 att anta detaljplanen för Tibbleängen. Detaljplanen fick laga kraft den 19 januari 2022.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?