Uppdaterad 30 april 2024
Skriv ut

Möten och protokoll för revisionen

Här ligger revisionens revisionsrapporter och granskningar från och med 2018 samlade.

Det finns ingen innehållsförteckning på sidan

Det finns ingen innehållsförteckning på sidan

Revisionsrapporter och granskningar 2019

Revisionsrapport / Revisionsskrivelse

Namn

Revisionsrapport

Uppföljning av 2017 års granskningar Pdf, 367.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av upphandling i kommunen Pdf, 495.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Granskning av upphandling i kommunen Pdf, 519.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av exploateringsavtal Pdf, 658.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Granskning av exploateringsavtal Pdf, 532.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av diarieföring och hantering av allmänna handlingar Pdf, 656.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Granskning av diarieföring och hantering av allmänna handlingar Pdf, 700 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av social dokumentation Pdf, 494.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Granskning av social dokumentation Pdf, 602.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av upphandling i de kommunala bolagen Pdf, 641.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Granskning av upphandling i de kommunala bolagen Pdf, 618.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Delårsutlåtande Pdf, 548.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskningsrapport delår augusti 2019 Pdf, 632.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av efterlevnad till dataskyddsförordningen GDPR Pdf, 407 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Granskning av efterlevnad till dataskyddsförordningen GDPR Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.


Revisionsrapporter och granskningar 2018

Revisionsrapport / Revisionsskrivelse

Namn

Revisionsrapport

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Upplands-Bro kommunföretag AB Pdf, 964.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Upplands-Bro kommunföretag AB Pdf, 386.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap Pdf, 568.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter Pdf, 195.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av arvoden till förtroendevalda Pdf, 642.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Granskning av arvoden till förtroendevalda Pdf, 354.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Kvalitetsuppföljning av externa utförare Pdf, 576 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av kvalitetsuppföljning av externa utförare Pdf, 576 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av delårsrapport Pdf, 656.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Utlåtande granskning av delåret 2018 Pdf, 656.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av leverantörsfakturor Pdf, 682.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av leverantörsfakturor Pdf, 682.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av hantering av statsbidrag och EU-bidrag Pdf, 837.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Granskning av hantering av statsbidrag och EU-bidrag Pdf, 431.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Uppföljning av granskningar 2016 Pdf, 566.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du vill ta del av handlingar och protokoll från möten tidigare än 2018, kontakta oss via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?