Uppdaterad 23 november 2023
Skriv ut

Möten och protokoll för revisionen

Här ligger revisionens revisionsrapporter och granskningar från och med 2018 samlade.

Revisionsrapporter och granskningar 2019

Revisionsrapport / Revisionsskrivelse

Namn

Revisionsrapport

Uppföljning av 2017 års granskningar Pdf, 367.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av upphandling i kommunen Pdf, 495.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Granskning av upphandling i kommunen Pdf, 519.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av exploateringsavtal Pdf, 658.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Granskning av exploateringsavtal Pdf, 532.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av diarieföring och hantering av allmänna handlingar Pdf, 656.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Granskning av diarieföring och hantering av allmänna handlingar Pdf, 700 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av social dokumentation Pdf, 494.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Granskning av social dokumentation Pdf, 602.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av upphandling i de kommunala bolagen Pdf, 641.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Granskning av upphandling i de kommunala bolagen Pdf, 618.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Delårsutlåtande Pdf, 548.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskningsrapport delår augusti 2019 Pdf, 632.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av efterlevnad till dataskyddsförordningen GDPR Pdf, 407 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Granskning av efterlevnad till dataskyddsförordningen GDPR Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.


Revisionsrapporter och granskningar 2018

Revisionsrapport / Revisionsskrivelse

Namn

Revisionsrapport

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Upplands-Bro kommunföretag AB Pdf, 964.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete i Upplands-Bro kommunföretag AB Pdf, 386.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap Pdf, 568.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter Pdf, 195.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av arvoden till förtroendevalda Pdf, 642.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Granskning av arvoden till förtroendevalda Pdf, 354.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Kvalitetsuppföljning av externa utförare Pdf, 576 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av kvalitetsuppföljning av externa utförare Pdf, 576 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av delårsrapport Pdf, 656.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Utlåtande granskning av delåret 2018 Pdf, 656.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av leverantörsfakturor Pdf, 682.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av leverantörsfakturor Pdf, 682.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Granskning av hantering av statsbidrag och EU-bidrag Pdf, 837.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsskrivelse

Granskning av hantering av statsbidrag och EU-bidrag Pdf, 431.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport

Uppföljning av granskningar 2016 Pdf, 566.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du vill ta del av handlingar och protokoll från möten tidigare än 2018, kontakta oss via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?