Uppdaterad 13 september 2022
Skriv ut

Stöd till anhörig

Vi erbjuder olika stödinsatser för dig som vårdar eller stödjer en närstående med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom, som är äldre eller som har ett missbruk. Ofta är även du som anhörig i behov av stöd och återhämtning för att orka finnas där för din anhörig. Hur stödet kan se ut varierar beroende på situation och behov.

Stöd av anhörigkonsulenten

I Upplands-Bro kommun finns en anhörigkonsulent som stöttar dig som i din tur stöttar en anhörig. Vänd dig till anhörigkonsulenten om du känner dig osäker på vem du ska kontakta, eller hur du ska gå till väga i frågor som rör anhörigstöd. Det krävs inget formellt biståndsbeslut för att få stöd av anhörigkonsulenten och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Anhörigkonsulenten stöttar dig som anhörig genom att erbjuda:

  • Personliga samtal
  • Samtalsgrupper
  • Föreläsningar
  • Anhörigträffar
  • Rådgivning och vägledning

Du anmäler att du önskar anhörigstöd genom att kontakta anhörigkonsulenten via kontaktcenter.

Avlösning

För dig som vårdar en anhörig kan avlösning vara en aktuell insats. Du som vårdar en anhörig i hemmet kan ansöka om avgiftsfri anhörigavlastning. Detta förutsätter att du bor tillsammans med den du vårdar.

Kontakta anhörigstöd och ansök om avlösning genom kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Föreningar och organisationer som kan erbjuda stöd

Det finns flera föreningar som erbjuder stöd till dig som är anhörig till någon som är sjuk, funktionsnedsatt eller helt enkelt mår dåligt. Här har vi samlat olika typer av anhörigföreningar som kan vara intressanta för just dig.

Är du nöjd med informationen på sidan?