Uppdaterad 30 november 2023
Skriv ut

Stöd till anhörig

Du som vårdar eller stödjer en närstående med sjukdom, funktionsnedsättning, beroende, psykisk ohälsa eller hög ålder kan få stöd via kommunen. Den du vårdar kan vara en familjemedlem, släkting eller vän. Du behöver inte bo med personen för att du ska räknas som anhörig. Stödet kan se ut på olika sätt beroende på situation och behov.

Vem är anhörig

Anhörig är du som är partner, make/maka, förälder, barn, syskon, barnbarn, sammanboende, vän eller granne som hjälper din närstående.

 • Anhöriga till personer med fysisk funktionsnedsättning
 • Anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning
 • Anhöriga till personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning
 • Anhöriga till personer med långvarig psykisk sjukdom
 • Anhöriga till personer med långvarig eller kronisk fysisk sjukdom
 • Anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik
 • Föräldrar till barn under 18 år med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning
 • Föräldrar till vuxna barn med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning
 • Vuxna barn till person med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning

Stöd av anhörigkonsulenten - direkt stöd

Som anhörig kan du få direkt stöd riktat till dig. Det kan till exempel vara:

 • Stödsamtal
 • Samtalsgrupper
 • Anhörigträffar
 • Föreläsningar

Det är kommunens anhörigkonsulent som ger dig direkt stöd.

Anhörigkonsulenten kan även hjälpa dig med vem du ska kontakta för andra typer av anhörigstöd.

Det krävs inget formellt biståndsbeslut för att få stöd av anhörigkonsulenten och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Du tar kontakt med anhörigkonsulenten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Indirekt stöd

Indirekt stöd handlar om olika biståndsinsatser som din närstående får – och som därmed också blir en avlastning för dig.

Det kan till exempel vara avlösning, korttidsplats eller dagverksamhet. Det är din närstående som ansöker om dessa insatser och de kan vara avgiftsbelagda.

Kontakta handläggare inom bistånd- eller LSSenheten för att ansöka om insatser.

Bistånd- eller LSS-enheten via kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Aktiviteter för anhöriga

Vill du som anhörig komma i kontakt med andra anhöriga? Vill du få stöd genom olika aktiviteter? Här kan du ta del av information om de aktiviteter som Upplands-Bro kommun erbjuder.

Välkommen till tre kvällar med olika teman där du som anhörig får möjlighet att måla, skapa något kreativt och prata med andra anhöriga.

Workshopen leds av Helena N Åkerlund, konstnär i akvarell och akrylmåleri.

Inga förkunskaper krävs.
Det bjuds på smörgås och dryck.

Datum:

 • 19 september - Akvarellmåleri-figurativt & teknik
 • 17 oktober - Ink & spackelmåleri på pannå
 • 21 november - Abstrakt gouachemåleri

Tid: kl. 17.00-19.00

Plats: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen

Anmälan: Du behöver anmäla dig till Maryam Nouri, anhörigkonsulent, maryam.korminouri@upplands-bro.se, 08-581 696 56


Varmt välkommen till retreatdagar där du som anhörig får möjlighet att få en dag för att ta hand om dig själv.

Under dagen erbjuds du möjlighet till taktil massage, avslappning, promenader och utbyta erfarenhet med andra anhöriga.

 • 12 februari
  Prästvägen 6, Bro
  Klockan 9.30-15.30
 • 12 mars
  Gällöfstavägen 58 i Västra Ryd
  Klockan 9.30-15.30
 • 8 april
  Gällöfstavägen 58 i Västra Ryd
  Klockan 9.30-15.30

Anmälan: Du behöver anmäla dig till Susanna Lillsjö, Diakon, 08-581 614 62, susanna.lillsjo@svenskakyrkan.se

Medarrangörer är Svenska kyrkan Bro, Svenska kyrkan Kungsängen-Västra ryd samt Anhörigas riksförening Upplands-Bro anhörigförening


Taktil stimulering är en beröringsmetod som består av strykningar för att stimulera kroppens ”lugn- och rosystem”.

Behandlingen används för att inge lugn, smärtlindring och trygghet samt får kroppen att frigöra mer oxytocin som är ett må bra hormon.

Boka behandling

Du som är anhörig och bor i Upplands-Bro kommun kan boka in dig på kostnadsfri behandling hos anhörigkonsulenterna. För mer information och tidsbokning: Maryam Nouri, anhörigkonsulent maryam.korminouri@upplands.bro.se, 08-581 696 56 Gabriella Levin, anhörigkonsulent, gabriella.levin@upplands-bro.se

Prova på

Under våren har du som är anhörig möjlighet att prova på taktil stimulering i grupp. Behandlingen kommer att utföras utanpå kläderna och leds av kommunens anhörigkonsulent. Datum: 15 februari Tid: kl. 13.00-15.00 Plats: Florasalen Datum: 11 april Tid: kl. 17.00-19.00 Plats: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen Anmälan krävs. För mer information och tidsbokning: Maryam Nouri, Anhörigkonsulent, maryam.korminouri@upplands-bro.se, 08-581 696 56

Föräldracaféet vänder sig till dig som är förälder/vårdnadshavare till barn med NPF-diagnos.

Varje tillfälle har ett tema med syfte att kunna dela erfarenheter med andra anhöriga och få nya perspektiv.

Föräldracafét anordnas av kommunens anhörigkonsulent.

Datum: 21 februari och 14 mars
Plats: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen

Datum: 25 april och 22 maj
Plats: Blomstervägen 13 B, Bro (Öppna förskolans lokal)

Tid: klockan 17.00-19.00

Det bjuds på smörgås och dryck.

Anmälan krävs och görs till:
Maryam Nouri, anhörigkonsulent, maryam.korminouri@upplands-bro.se,
08-581 696 56

För anhöriga till personer med kognitiv sjukdom. Utbildningen sker under två tillfällen och tar upp, symptom, bemötande, sorg och sorgeprocessen.

Lokal: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen

Datum, del 1: måndag 9 oktober klockan 18.00–20.00
Datum, del 2: måndag 23 oktober klockan 18.00–20.00

För information eller anmälan, kontakta Nathalie, nathalie.ekholm@upplands-bro.se, 08-410 793 61

Demens är en av Sveriges största folkhälsosjukdomar och mellan 130 000 och 150 000 personer beräknas ha en demenssjukdom. Varje år insjuknar 20 000–25 000 personer.

Utbildningen ger dig en grundläggande kunskap om den kognitiva sjukdomen demens och hur du på bästa sätt kan bemöta och stödja en person med kognitiv sjukdom. Gör samhället lite mer demensvänligt och bli demensvän!

Lokal: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen
Datum: onsdag 4 oktober och måndag 4 december
Tid: klockan 18.00–19.30

För information eller anmälan, kontakta Hanna Slotte, hanna.slotte@upplands-bro.se, 08-562 487 46

Livslust är en självhjälpsgrupp som stärker livskvalitét. Anhörig och person med kognitiv sjukdom samtalar tillsammans med andra i samma situation, gör aktiviteter, fikar och skapar sociala kontakter i en liten grupp.

Lokal: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen
Datum: 13 september, 6 oktober, 3 november, 6 december
Tid: 10.00–11.30

För information eller anmälan, kontakta Hanna Slotte, hanna.slotte@upplands-bro.se, 08-562 487 46

Välkommen alla som är berörda av kognitiv sjukdom. Ett café där vi träffar andra, umgås och har trevligt tillsammans.

Lokal: Café 4:an, Torget 4, Kungsängen
Datum: 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december
Tid: 15.00–16.00

För information eller anmälan, kontakta Hanna Slotte, hanna.slotte@upplands-bro.se, 08-562 487 46

Att stödja en förälder samtidigt som man själv kanske befinner sig mitt i livet kan vara oerhört påfrestande. I gruppen får ni dela era erfarenheter, upplevelser och känslor med varandra. Vi diskuterar strategier för att själva orka med att må bra.

Lokal: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen
Datum: 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november, 12 december
Tid: 18.00–19.30

För information eller anmälan, kontakta Hanna Slotte, hanna.slotte@upplands-bro.se, 08-562 487 46

Hjälper, stödjer eller vårdar du en partner som drabbats av kognitiv sjukdom och är under 65 år? När man lever med och kanske vårdar sin livskamrat som drabbats av sjukdom kan påfrestningarna bli många. Man kan lätt känna sig ensam i sin situation. I gruppen får ni dela era erfarenheter, upplevelser och känslor. Vi diskuterar strategier för att själva orka med att må bra.

Lokal: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen
Datum: 5 september, 3 oktober, 31 oktober, 28 november, 19 december
Tid: 18.00–19.30

För information eller anmälan, kontakta Hanna Slotte, hanna.slotte@upplands-bro.se, 08-562 487 46

Hjälper, stödjer eller vårdar du en partner som drabbats av kognitiv sjukdom och är under 65 år? När man lever med och kanske vårdar sin livskamrat som drabbats av sjukdom kan påfrestningarna bli många. Man kan lätt känna sig ensam i sin situation. I gruppen får ni dela era erfarenheter, upplevelser och känslor. Vi diskuterar strategier för att själva orka med att må bra.

Lokal: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen
Datum: 8 september, 29 september, 27 oktober, 24 november, 15 december
Tid: 14.30–16.00

För information eller anmälan, kontakta Hanna Slotte, hanna.slotte@upplands-bro.se, 08-562 487 46

Att stödja en förälder samtidigt som man själv kanske befinner sig mitt i livet kan vara oerhört påfrestande. I gruppen får ni dela era erfarenheter, upplevelser och känslor med varandra. Vi diskuterar strategier för att själva orka med att må bra.

Vi ses över Teams och det är helt ok att äta sin lunch samtidigt. Vi vill dock att kameran är på, så att vi alla kan se varandra.

Datum: 6 september, 4 oktober0, 8 november, 20 december
Tid: 12.00–13.00

För information eller anmälan, kontakta Hanna Slotte, hanna.slotte@upplands-bro.se, 08-562 487 46

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, har en kurs med föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.

Välkommen till en stödgrupp för dig vars närstående missbrukar alkohol, narkotika, tabletter eller spel om pengar.
Vi erbjuder professionellt stöd, föreläsningar och diskussioner i grupp. Målet är ökat välmående för dig.

Vi ses vid tio tillfällen hösten 2023. Begränsat antal platser, först till kvarn!

Datum: Tisdagar med start 19 september. Tio tillfällen.
Tid: 16:00-18:30.

Anmälan görs via kontaktcenter: 08-581 690 00.

Må bra-check

Du som stöttar eller vårdar en närstående med sjukdom, funktionsnedsättning, beroende eller psykisk ohälsa kan ansöka om Må bra check.

Må bra checken är en summa pengar som är avsedda till rekreation av något slag som till exempel massage, motion eller någon annan hälsofrämjande aktivitet. Syftet är att minska den fysiska och psykiska belastningen för dig som anhörig. Checken ska inte användas för inköp av mat, kläder eller för att betala räkningar.

Du kan ansöka om må bra-checken om du är:

 • sammanboende med personen som får stöd eller vård
 • folkbokförd i Upplands-Bro kommun
 • 18 år vid ansökningsdagen

Hur du ansöker

Du kan ansöka i vår e-tjänst eller via kommunens blankett. Du behöver bifoga ett intyg som styrker din närståendes tillstånd.

Ansökningsperioden är 1 januari - 15 november och ansökan kan göras en gång per år. Utbetalning sker under december månad. Summan varierar från år till år.

Ansökan beviljas som bistånd enligt 4 kap. 2 § efter ett beslut som äldre- och omsorgsnämnden tog under våren 2022. Beviljas du checken hamnar du i socialtjänstregistret.


Frågor

Om du är osäker på om just du har rätt till Må bra-check, vad det innebär att checken beviljas enligt 4 kap. 2 § Socialtjänstlagen eller att du hamnar i socialtjänstregistret kan du kontakta kommunens anhörigkonsulent.

Kontakta anhörigkonsulenten via kontaktcenter

Föreningar och organisationer som kan erbjuda stöd

Det finns flera föreningar som erbjuder stöd till dig som är anhörig. Här har vi samlat några anhörigföreningar.

Studie: Ny mobilapp til stöd för anhöriga

Är du anhörig till någon med demens? Fungerar du som ett stöd för personen i sin vardag? Nu söker vi testpersoner för ett nytt projekt som börjar januari 2023.

Att ta hand om en närstående med demens kan kräva mycket av dig. Att få stöd kan vara viktigt för att du ska må bättre och kunna hantera stress. Umeå universitet och Karolinska institutet söker nu dig som vill vara med och utvärdera en app som ska vara ett stöd för dig som anhörig i vardagen.

Deltagande

I projektet samlas information från dig som är anhörig. För att kunna delta i projektet behöver du en surfplatta eller smartphone samt internetuppkoppling. Att delta innebär:

 • Självrapporterad uppskattning av hälsa via appen STAV
 • Deltagande i en stödpersonledd intervention via STAV
 • Uppföljning genom intervju individuellt eller i grupp

Kontakt

Har du några frågor kring studien eller är du intresserad av att delta? Hör av dig till kommunens anhörigkonsulent Maryam Nouri.

Maryam Nouri, anhörigkonsulent

Anmäl dig för information om anhörigstöd

Anmäl dig via formuläret nedan om du vill ta emot information om kommunens anhörigstöd.Är du nöjd med informationen på sidan?