Uppdaterad 10 november 2023
Skriv ut

Mobil insamling av farligt avfall och småelektronik

Fyra gånger per år kan du som privatperson kostnadsfritt lämna ditt farliga avfall och din småelektronik (max 25 l) till en särskild insamlingsbil från Stena Recykling, den åker runt i kommunen till tre olika uppställningsplatser. Insamlingsbilen tar inte emot vitvaror.

Uppställningsplatser

  • 09:30-11:30 - Bro centrum, vid återvinningsstationen
  • 12:00-14:00 - Kungsängens centrum, Torget 4
  • 14:15-16:15 - Tibble torg

Insamling sker följande lördagar 2023

  • 4 mars
  • 13 maj
  • 5 augusti
  • 11 november

Kontaktcenter VA & avfall

Är du nöjd med informationen på sidan?