Uppdaterad 29 november 2022
Skriv ut

Möten och protokoll för kultur- och fritidsnämnden

Här ligger kultur- och fritidsnämndens mötesdokument 2018-2022 samlade.

Sammanträden och handlingar under 2023

Datum

Kallelse

Handlingar

Protokoll

Om du vill ta del av handlingar och protokoll från möten tidigare än 2018, kontakta oss via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?