Uppdaterad 25 september 2023
Skriv ut

Möten och protokoll för kultur- och fritidsnämnden

Här ligger kultur- och fritidsnämndens mötesdokument från och med 2018 samlade.

Sammanträden och handlingar från 21 augusti 2023 och framåt
3 oktober 2023
14 november 2023
12 december 2023

Om du vill ta del av handlingar och protokoll från möten tidigare än 2018, kontakta oss via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?