Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Korsängen etapp 1

För de områden som ingår i etapp 1 beslutade kommunstyrelsen om planuppdrag 2012 och 2017.


Inom fastigheten norr om Enköpingsvägen prövas möjligheten att ta fram en detaljplan för bostadsbebyggelse. Söder om Enköpingsvägen prövas möjligheten att uppföra en parkeringsplats lämpad för pendelparkering.

Ingen innehållsförteckning finns

Planområdets läge på kartan etapp 1, markerat med blått

Planområdets läge på kartan etapp 1

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar här.

Är du nöjd med informationen på sidan?