Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Adresser och lägenhetsregister

Varje hus ska ha en adress som oftast består av gatunamn och nummer. Adresser hjälper inte bara brevbärare, släkt och vänner att hitta rätt utan är också viktiga för att ambulans, polis och räddningstjänst ska kunna utföra sina jobb.

Så går adress- och namnsättningen till

I Upplands-Bro är det kommunens namnberedningsgrupp som föreslår namn på vägar och platser så snart nya namn behövs, exempelvis då ett nytt område byggs. Efter godkännande av kommunens tekniska nämnd meddelas fastighetsägarna och/eller vägansvariga som sätter upp namnskyltar. Adresser beslutas av Mät-och GIS - enheten i samråd med fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att sätta upp nummerskyltar.

Finns det behov av nya adresser? Kontakta Mät- och GIS-enheten via kontaktcenter.

Mät- och GIS-enheten

Nya namn 2022

Fastställande av namn i Bro trädgårdsstad

Nya vägnamn

Sigrids väg, Unnas väg, Röds väg, Orms väg, Kroks väg samt Knaks väg

Namn på parker, torg, dagvattendammar och en rondell

Älvkvarnsparken, Runstensparken, Forntorget, Ristartorget, Boplatsdammen, Rundammen, Stendammen, Tröskardammen, Assursrondellen.

Byte av namn på Brogårdsvägen till Brogård, Bro

Nytt namn: Bro Hof Slottsallé

Namnsättning av lekpark med gym i Brunna, Kungsängen

Nytt namn: Nyckelbergsparken

Nya namn 2021

Namnsättning av ny rondell i Tegelhagen, Bro

Nytt namn: Torparerondellen

Namnsättning av gårdsadress i Nyborg, Håtuna

Nytt namn: Nyborg, Verkstaden

Namnsättning av väg i Säbyholm, Bro

Nytt namn: Hebbovägen

Namnsättning av handelsområde i Norrboda, Kungsängen

Nytt namn: Kungsängens handelsplats

Namnsättning av gång- och cykelväg i Kungsängen

Nytt namn: Granhammarstigen

Namnsättning av park i gamla Bro

Nytt namn: Prästängen

Namnsättning av ny sporthall i Kungsängen

Nytt namn: Kungshallen

För att ta del av nya namn från tidigare år, kontakta Mät- och GIS enheten.

Mät- och GIS-enheten

Lägenhetsregistret

I lägenhetsregistret, som är nationellt, läggs information om kommunernas bostadslägenheter. Uppgifter om vem eller vilka som bor i lägenheterna registreras inte. Registret används bland annat som underlag för bostadsbyggande och utvärdering av social välfärdspolitik.

Ett lägenhetsnummer hjälper räddningstjänsten att hitta rätt. De två första siffrorna anger lägenhetens våningsplan, där 10 betyder entréplan eller gatuplan eller en halvtrappa upp, 11 närmast högre våning och 09 närmast lägre våning. De två sista siffrorna är ett löpnummer för lägenhetens ingångsdörr inom våningsplanet, räknat från vänster till höger från entré eller trappuppgång/hiss: 01, 02, 03, och så vidare.

Fastighetsägarens ansvar

Det är du som är fastighetsägare som ansvarar för att lämna uppgifter till lägenhetsregistret senast en månad efter att en fastighet är klar för inflyttning. Observera att alla, även ägare av småhus, som hyr ut lägenheter ska lämna uppgifter till registret.

Kontakta Mät- och GIS

Kontakta Mät- och GIS via kontaktcenter om du har frågor kring adresser, namnsättning och lägenhetsregister.

Är du nöjd med informationen på sidan?