Uppdaterad 28 september 2022
Skriv ut

Trafikanordningsplaner och schakttillstånd

För gräv och- schaktarbeten i Upplands-Bros mark krävs ett schakttillstånd. Här får du information om hur du gör din ansökan.

När behövs tillstånd?

Inget gräv- eller schaktarbete får påbörjas utan godkänt tillstånd. Sker ett sådant arbete i närheten av gator, vägar och gång- och cykelvägar krävs dessutom en godkänd trafikanordningsplan. Vid arbete utan tillstånd eller i strid med tillståndet kan anmärkningar och viten utfärdas.

Om ansökan, handläggningstid och taxor

Handläggningstiden för ansökningar är 15 arbetsdagar och är avgiftsbelagd enligt vad som står i ”Taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner”.

Så ansöker du om tillstånd för gräv- och schaktarbeten

 • 1

  Logga in på ISY Case

 • 2

  Om handläggningsprocessen

 • 3

  Uppstart och avslut

1

Logga in på ISY Case

 • Ansökan om tillstånd för schakt och trafikanordningsplan görs via e-tjänsten ISY Case. Har du inte ett konto måste du registrera ett nytt.
 • Fyll i de obligatoriska uppgifterna och markera den arbetsgivare som du ska utföra arbeten åt. Finns inte arbetsgivaren på listan, välj ”skapa ny” eller ”saknar grupp – kontakta mig”.
 • När du registrerat dig får du ett e-post med lösenord och ansvarig för gruppen får information om att du önskar tillhöra gruppen. Du kan logga in i ISY Case med angivet e-post och erhållet lösenord. Observera att innan du kan skapa ett ärende måste gruppen godkänt dig.
 • Hela processen från ansökan till slutbesiktning handläggs i systemet ISY Case. Det är av yttersta vikt att sökanden/ansvarig för arbetet håller ärendets status aktuell i systemet. Detta för kommunen och allmänheten ska få rätt information om arbetet, samt att du som utför gräv- och schaktarbeten ska undvika eventuella viten.

2

Om handläggningsprocessen

 • Processen startar med att du gör din ansökan i ISY Case. Om handläggaren begär komplettering i ärendet, markerar hen ”komplettera” i systemet. För att handläggaren skall kunna handlägga ärendet vidare efter det att sökanden kompletterat ärendet krävs att sökanden åter sätter ärendets status till ”ansökan”.
 • Då handläggaren bedömer att din ansökan är komplett sätts ärendets status till ”beviljad”. Glöm inte att både schakttillstånd och TA-plan (trafikanordningsplan) skall ha status ”beviljad” innan arbetet får påbörjas.

2

Uppstart och avslut

 • När det datum för start av arbetet som beviljats i ansökan inträder, ändrar du status i ärendet till ”pågående”. Justering av tider för arbetet kan göras under hela processen men dessa måste godkännas av handläggare.
 • När schaktarbetet avslutas och återställts skall status för ”Schaktärenden” sättas till ”återställd” eller ”tillfälligt återställd”. TA-ärendens status sätts till ”avslutad” när trafikanordningen avetablerats från platsen.

Är du nöjd med informationen på sidan?