Uppdaterad 29 februari 2024
Skriv ut

Tegelhagen

Från gamla Tegelbruket och Fiskartorp vid Mälarens strand upp till Ginnlögs väg i Bro växer en ny stadsdel fram. I området byggs bostäder, skola, förskola, butiker och vårdboende. Bostadsbebyggelsen kommer att bestå av allt från radhus och villor till flerbostadshus.

Sidinnehåll

Om projektet

Projektet omfattar bland annat ca 1500 bostäder – både hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Husen blir i 1-5 våningar med högre hus kring de fyra torgen och lägre hus i ytterkanterna.

Vid stranden anläggs en småbåtshamn, strandpromenad och badplats. En gång- och cykelväg som förbinder Tegelhagen med Bro stationsområde kommer att byggas och bussen planeras gå in i den nya stadsdelen.

Bild över Mälaren och området Tegelhagen en solig dag

Illustrationsbild över området. (Bild: KF Fastigheter AB)

Pågående och planerade arbeten

Här kan du läsa mer om de pågående och planerade arbeten i Tegelhagen.

Upplands-Bro kommun bygger ut huvudgatan som kommer att löpa genom Tegelhagen samt torgen i området. Utbyggnad av huvudgatan kommer att ske etappvis och arbetet med första etappen som innefattar den norra delen av huvudgatan samt första torget är påbörjat. Etapp 1 beräknas vara färdig till våren 2021.

Projektering av etapp 2, alltså fortsättning av huvudgatan och resterande torg, är klar. Entreprenadstart för etapp 2 är beräknad till sommaren 2020. Denna etapp beräknas vara färdigställd vintern 2023/2024.

På skolfastigheten i den norra delen av Tegelhagen kommer Turako att uppföra en byggnad för förskola och skola med årskurserna F-3, vilken öppnar till höstterminen 2021. I den mellersta delen planerar Turako att bygga en skola för årskurserna 4-9.

Markarbeten har påbörjats på den norra fastigheten och byggstart planeras ske under maj månad 2020.

I den nordligaste delen av Tegelhagen bygger Magnolia Bostad i sin första etapp 24 hus med ca 650 bostäder upplåtna med hyresrätt. Byggnaderna i kvarteret blir mellan 3 och 5 våningar höga.

De första fyra husen står klara under 2020 och första inflyttning sker under våren 2020.

I kommande etapp kommer Magnolia Bostad att bygga 22 st flerbostadshus med olika upplåtelseformer samt ca 160 småhus. Beräknad byggstart sker sommaren 2020. Första inflyttning sker preliminärt år 2022.

Även Derome ska bygga bostäder i den nordligaste delen av Tegelhagen. I den första av tre etapper ska de tillsammans med Blooc bygga 15 st stadsradhus. Byggstart sker preliminärt år 2020.

I den andra etappen byggs 22 bostäder i parhus med byggstart preliminärt kvartal 1 2021.

Södra delen av Tegelhagen ägs av KF Fastigheter. Detaljplanen medger bland annat byggnation av bostäder och butiker. I området finns även en skolfastighet.

Just nu planeras utformning av strandpromenad, småbåtshamn och badstrand. Här blir det olika typer av byggnader med högre hus längs den centrala huvudgatan och 2-4 våningshus vid vattnet.

Utbyggnad av denna del av Tegelhagen kommer att ske först efter att huvudgatan är färdigbyggd.

Är du nöjd med informationen på sidan?