Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Vattentornsparken

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Syftet är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i området längs med Bergvägen i Kungsängen. I uppdraget ingår att utreda behovet av eventuell förbättring av tillgängligheten till naturmarken samt utveckling av rekreativa kvaliteter i området.

Ingen innehållsförteckning finns

Detaljplanens läge på kartan markerat med blå ifylld cirkel

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar här.

Är du nöjd med informationen på sidan?