Uppdaterad 13 maj 2024
Skriv ut

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om olika typer av stöd. Ditt behov avgör vilket stöd du kan få. Du kan ansöka om insatser både enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi erbjuder även stöd till dig som är anhörig.

Läs mer om insatser enligt LSS

Här kan du läsa mer om vilka som omfattas av stöd enligt LSS och hur det går till att ansöka om stöd, om du har en funktionsnedsättning.

Omfattas du av LSS?

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till insatser enligt Lagen om Stöd och Service (LSS) om:

 1. du bedöms tillhöra någon av lagens personkretsar.
 2. du bedöms ha behov av insatsen.
 3. insatsen behövs för att du ska uppnå goda levnadsvillkor.

Personkrets 1 avser personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2 avser personer med ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder till följd av yttre våld eller en kroppslig sjukdom.

Personkrets 3 avser personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, förutsatt att de orsakar stora svårigheter i det dagliga livet och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Så ansöker du om stöd

Behöver du ansöka om stöd men vill veta mer om vad som finns och hur du gör? Kontakta kommunens kontaktcenter med dina frågor.

Du kan ansöka om stöd direkt via kommunens e-tjänster via länken nedan. E-tjänsterna finns i kommunens e-tjänsteportal under rubriken Stöd och Familj - Funktionsnedsättning (LSS).

När din ansökan har kommit in till oss ringer vi upp och stämmer av hur ditt behov ser ut. Vi pratar även om vilka insatser som finns.

Kontaktcenter

Furuhällsplan 1
196 40 Kungsängen

Det händer om du ansöker om stöd

 • 1

  Eventuella kompletteringar 

 • 2

  Möte med biståndshandläggare

 • 3

  Utredning

 • 4

  Beslut 

 • 5

  Insatserna planeras

 • 6

  Uppföljning

1

Eventuella kompletteringar 

Efter att du skickat in din ansökan kontaktar vi dig om du behöver komplettera din ansökan med läkarintyg, psykologutlåtande eller motsvarande.

2

Möte med biståndshandläggare

Biståndshandläggaren träffar dig och ni diskuterar dina behov.

3

Utredning

Handläggaren utreder vilken personkrets du tillhör utifrån lagboken. Handläggaren utreder om du har behov av den sökta insatsen.

4

Beslut 

Biståndshandläggaren skickar svarsbrev till dig. I brevet finns ett beslut samt utredning om du får hjälp eller inte och varför.

5

Insatserna planeras

När du har fått beviljat bistånd kontaktar vi dig och tillsammans gör upp en plan för när och hur du ska få hjälp.

6

Uppföljning

Uppföljning sker en gång per år. Du och biståndshandläggaren har kontakt och du får berätta hur det går och hur du upplever hjälpen.

Vill du överklaga beslutet? 

Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga hos Förvaltningsrätten. Det gör du genom att skicka din överklagan till kommunen som i sin tur skickar överklagan vidare till Förvaltningsrätten. Senast tre veckor efter att du fått beslutet behöver vi ha fått din överklagan.

Sekretess

Alla som arbetar inom socialtjänsten arbetar under sekretess, vilket betyder att de inte får berätta om dig för någon utomstående. Sekretessen gäller även när de avslutat sin anställning på kommunen.

Rådgivning och annat personligt stöd är ett expertstöd som ges av regionen, ofta inom habiliteringen men även andra enheter kan ge insatsen. De experter som ger råd och stöd har, förutom sin yrkeskompetens också kunskap om hur det kan vara att leva med olika funktionsnedsättningar. De kan också ge stöd och rådgivning till anhöriga eller andra närstående.

Länkar till mer information

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har stora och omfattande behov av stöd i vardagen kan du ha rätt till en personlig assistent.

Personlig assistans

Personlig assistans är en insats som ger stöd till dig som, på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar, behöver hjälp med dina grundläggande behov. Det kan till exempel vara att sköta din personliga hygien, att äta, eller att kommunicera. Du kan också få stöd med andra personliga behov, om behoven inte kan tillgodoses på något annat sätt. Målet med personlig assistans är att du ska kunna leva ett självständigt liv.

Ansöka om personlig assistans

Du kan ansöka om personlig assistans direkt via kommunens e-tjänst via länken nedan.

När din ansökan har kommit in till oss ringer vi upp och stämmer av hur ditt behov ser ut.

Utförare av personlig assistans

Upplands-Bro kommun har upphandlat personlig assistans. Väljer du att få din assistans via kommunen är det företaget Carelli assistans som utför assistansen.

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att ta dig till olika platser och delta i kultur- och fritidsaktiviteter kan du ansöka om ledsagarservice.

Vad är ledsagarservice?

Ledsagarservice ska göra det möjligt för dig att vara delaktig i samhällslivet och ha kontakt med andra. En Ledsagare kan till exempel hjälpa dig att ta dig till och från hemmet till en fritidsaktivitet, ta en promenad eller uträtta olika ärenden. Det kostar inget att ha ledsagarservice.

Så ansöker du om ledsagarservice

Du kan ansöka om personlig assistans direkt via kommunens e-tjänst via länken nedan.

När din ansökan har kommit in till oss ringer vi upp och stämmer av hur ditt behov ser ut.

Välj utförare av ledsagarservice

Upplands-Bro kommun har ett valfrihetssystem (LOV) för ledsagarservice. Det betyder att du som beviljas insatsen själv får välja utförare.

Idag finns två valbara utförare av tjänsten:

Destiny’s Care AB och Kommunens egna ledsagare.

Avlösarservice är en insats som syftar till att ge avlastning i hemmet. Om du är anhörig eller närstående till någon med funktionsnedsättning och är i behov av avlastning har du möjlighet att ansöka om avlösarservice.

Vad är avlösarservice?

Avlösarservice innebär att en person kommer hem till dig och tar tillfälligt ansvar för omvårdnaden av din anhörige, så att du får möjlighet att vila eller delta i egna aktiviteter. Avlösarservice går att få alla dagar i veckan och tider på dygnet och kostar ingenting.

Så ansöker du om avlösarservice

Du kan ansöka om avlösarservice direkt via kommunens e-tjänst via länken nedan.

När din ansökan har kommit in till oss ringer vi upp och stämmer av hur ditt behov ser ut.

Välj utförare av avlösarservice

Upplands-Bro kommun har ett valfrihetssystem (LOV) för avlösarservice. Det betyder att du som beviljas insatsen själv får välja utförare.

Idag finns två valbara utförare av tjänsten:

Destiny’s Care AB och Kommunens egna ledsagare.

Korttidsvistelse finns för barn och ungdomar med en funktionsnedsättning som har behov av miljöombyte.

Vad är korttidsvistelse?

Korttidsvistelse är en insats för barn och ungdomar som har en funktionsnedsättning och som behöver miljöombyte eller bli mer självständiga från familjen.

Korttidsvistelse kan även beviljas om anhöriga eller föräldrar behöver avlastning.

För att få korttidsvistelse ska barnet ha insatser inom LSS.

Korttidsvistelse kan ges i form av:

 • korttidshem,
 • korttidsfamilj,
 • sommarläger, läger eller kollo.

Ansök om korttidsvistelse

Du kan ansöka om korttidsvistele via kommunens e-tjänst i länken nedan.

När din ansökan har kommit in till oss ringer vi upp och stämmer av hur ditt behov ser ut.

Om du är socialt isolerad eller har ett begränsat nätverk kan du ha rätt till en kontaktperson. Kontaktpersonen är en person vars främsta uppgift är att vara en medmänniska, en vän att umgås med, som kan hjälpa dig med sociala kontakter och samtidigt vara ett stöd. Kontaktpersonen blir ett stöd till att komma ut i samhället och hjälpa dig att förebygga social isolering. Insatsen är kostnadsfri, men du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter medan kommunen står för kontaktpersonens eventuella omkostnader.

Så ansöker du om att få en kontaktperson

Du ansöker om att få en kontaktperson via vår e-tjänst.

Vill du bli kontaktperson?

Korttidstillsyn är en slags fritidsverksamhet för barn med funktionsvariation.

Vem kan få korttidstillsyn?

Om ditt barn är över 12 år och inte klarar sig själv när du arbetar eller studerar kan barnet beviljas korttidstillsyn. Korttidstillsyn finns före och efter skolans slut samt under lov och studiedagar.

Tillsynen fungerar som fritids men anpassas efter varje barns förutsättningar och behov. Du som vårdnadshavare kan ansöka om korttidstillsyn för ditt barn från och med höstterminen det år då barnet fyller 13 år.

Ansök om korttidstillsyn

Du ansöker om korttidstillsyn i e-tjänsten.

Barn och unga med funktionsnedsättning som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar i föräldrahemmet kan få bo i familjehem eller bostad med särskild service enligt LSS.

Vad är bostad med särskilt stöd och service?

Syftet med insatsen är att ge möjlighet till en kompletterande varaktig uppväxtmiljö. Insatsen kan komma i fråga för barn och unga med svåra funktionsnedsättningar som, trots olika stödinsatser helt eller delvis, inte kan bo kvar i föräldrahemmet.

Anledningen till att barnet eller den unga beviljas insatsen kan också vara att han eller hon behöver gå i skola på annan ort och därför inte kan bo hos sina föräldrar.

Så ansöker du

Du kan ansöka om bostad med särskilt stöd och service för barn eller ungdom direkt via kommunens e-tjänst i länken nedan.

När din ansökan har kommit in till oss ringer vi upp och stämmer av hur ditt behov ser ut.

För dig som på grund av din funktionsnedsättning har behov av boende med tillgång till personal finns olika alternativ i Upplands-Bro kommun.

Vad är bostad med särskilt stöd och service?

Du som inte kan bo i en egen bostad kan ansöka om en bostad med särskild service. I boendet finns personal dygnet runt som kan stötta dig i det som du inte kan sköta själv. Vilken sorts bostad som passar dig beror på hur stora behov du har av stöd i boendet.

Det finns tre olika sorters bostäder:

Servicebostad: Du bor i en egen lägenhet och har tillgång till personal som hjälper dig med det du inte klarar av dygnet runt.

Gruppbostad: Ett bostadsalternativ för dig med ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Personal finns som stöd dygnet runt.

Anpassad bostad: En bostad anpassad efter ditt funktionshinder. Här finns ingen personal.

 

Så ansöker du

Du kan ansöka om avlösarservice direkt via kommunens e-tjänst via länken nedan.

När din ansökan har kommit in till oss ringer vi upp och stämmer av hur ditt behov ser ut.

Gruppbostäder i Upplands-Bro

Furuhälls gruppbostad består av fem lägenheter. Gruppbostaden ligger i ett flerfamiljshus i Kungsängens centrum nära pendeltåg och Mälaren.

Furuhälls gruppbostad vänder sig till dig med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar. Verksamhetens mål är att erbjuda stöd i boendet samt individuellt anpassade aktiviteter som ska stötta dig i din utveckling.

Du som bor på Furuhäll erbjuds en egen individuell aktivitet varje vecka. Verksamheten erbjuder flera gemensamma aktiviteter som till exempel dans, bowling och gymnastik.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Furuhäll

Furuhällsvägen 6, Kungsängen

Gula villans gruppbostad består av fem lägenheter. Gula villan ligger i ett lugnt villaområde i Bro med närhet till vatten, natur och den egna trädgården. Här har du en egen lägenhet och tillgång till ett gemensamt vardagsrum och kök.

Gula villan erbjuder aktiviteter utifrån dina och de andra boendes intressen som till exempel promenader, fika eller ridning på en ridskola i närheten.

På Gula villan får du stöd utifrån dina behov. Målet är att stärka din självkänsla så att du klarar så mycket som möjligt själv. Gula villan riktar sig till dig med omfattande stödbehov.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Gula villan

Berberisvägen 26A-D, Bro

Rosa villan består av sex lägenheter och ligger i ett lugnt villaområde i Bro med närhet till vatten och natur. Rosa villan har en stor trädgård. Här har du en egen lägenhet och tillgång till ett gemensamt vardagsrum.

Gruppbostaden vänder sig till dig med utvecklingsstörning som på olika sätt behöver stöd i vardagen. Verksamhetens mål är att stödja och utveckla din och de andra boendes självständighet.

Här erbjuds gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter utifrån de boendes önskemål. Vi gör spontana utflykter. Atmosfären på Rosa villan är lugn och hemtrevlig.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Rosa villan

Berberisvägen 26 A-D, Bro

Kamrervägens gruppbostad består av sex lägenheter. Boendet ligger i ett villaområde fem minuter från Bro centrum och Bro station.

Verksamheten stöttar de boende på enskilda och gemensamma aktiviteter och utflykter såsom simning och biobesök. En gång i månaden erbjuds middag i det gemensamma köket för de som önskar delta.

Vid husmötet som sker en gång per månad bestäms vilken mat som ska komma på nästa gemensamma middag, samt andra önskemål från dig och de andra boende som till exempel aktiviteter man vill göra eller synpunkter på boendet.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Kontaktcenter

Besöksadress Kamrervägen

Kamrervägen 8, Br

Skyttens gruppbostad ligger i Kungsängen. Här erbjuds boende i egna rum och de har tillgång till gemensamt kök och vardagsrum.

Gruppbostaden vänder sig till dig med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar. Verksamhetens mål är att erbjuda stöd och utveckling i vardagen utifrån dina individuella förutsättningar.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Kontaktcenter

Besöksadress Skyttens väg

Skyttens väg 87, Kungsängen

Östervägens gruppbostad består av sex lägenheter och ligger i ett bostadsområde i Kungsängens centrum nära pendeltåg och Mälaren. Här erbjuds egna lägenheter med en gemensam lokal i en separat lägenhet.

Gruppbostaden vänder sig till dig med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar. Verksamhetens mål är att erbjuda stöd och utveckling i vardagen utifrån alla boendes egna förutsättningar.

Alla som bor på Östervägen uppmuntras att delta i aktiviteter utifrån sina egna önskemål. Boende och personal arrangerar gemensamma aktiviteter som till exempel film- och tacokvällar i den gemensamma lokalen.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Kontaktcenter

Besöksadress Östervägen

Östervägen 23, Kungsängen

Parkvägens gruppbostad består av sex lägenheter och ligger i ett lugnt villaområde i Bro vid en återvändsgata med direkt anslutning till skog och ett motionsspår. Varje boende har en egen lägenhet och tillgång till egen ingång om man så önskar. Stora gemensamhetsutrymmen och en härlig altan möjliggör gemensamma men även enskilda aktiviteter.

Parkvägen vänder sig till dig med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. Verksamhetens mål är att erbjuda stöd och utveckling i vardagen utifrån dina individuella förutsättningar, behov och önskemål. Verksamheten erbjuder gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter utifrån behov och önskemål.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Kontaktcenter

Besöksadress Parkvägen

Parkvägen, Bro

Servicebostäder i Upplands-Bro

Kyrkvägen är en servicebostad med tio satellitlägenheter. Med satellitlägenheter avses fristående lägenheter med en gemensam samlingslägenhet där det finns tillgänglig personal.

Kyrkvägens servicebostad vänder sig till dig som kan klara eget boende men behöver varierande stöd från personalen.

Kyrkvägens servicebostad erbjuder stöd och uppmuntran till dig för att göra egna aktiviteter utifrån dina intressen. Aktiviteterna kan till exempel vara ridning, gympa, delta i en filmvisning eller spela spel i samlingslägenheten där det finns personal för att skapa en lugn och trygg miljö.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Kontaktcenter

Besöksadress Kyrkvägen

Kyrkvägen 9, Kungsängen

Svartviken är en servicebostad med tio satellitlägenheter. Med satellitlägenheter avses fristående lägenheter med en gemensam samlingslägenhet där det finns tillgänglig personal.

Svartvikens servicebostad vänder sig till dig som kan klara eget boende men behöver varierande stöd från personalen.

Svartvikens servicebostad erbjuder stöd och uppmuntran till dig för att göra egna aktiviteter utifrån dina intressen. Aktiviteterna kan till exempel vara ridning, gympa, delta i en filmvisning eller spela spel i samlingslägenheten där det finns personal för att skapa en lugn och trygg miljö.


Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Kontaktcenter

Besöksadress Svartviken

Svartviksbacken 12A, Kungsängen

Ringvägen är en servicebostad med tio satellitlägenheter. Med satellitlägenheter avses fristående lägenheter med en gemensam samlingslägenhet där det finns tillgänglig personal.

Ringvägens servicebostad vänder sig till dig som kan klara eget boende men behöver varierande stöd från personalen.

Ringvägens servicebostad erbjuder stöd och uppmuntran till dig för att göra egna aktiviteter utifrån dina intressen. Aktiviteterna kan till exempel vara ridning, gympa, delta i en filmvisning eller spela spel i samlingslägenheten där det finns personal för att skapa en lugn och trygg miljö.


Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Kontaktcenter

Besöksadress Ringvägen

Ringvägen 15, Kungsängen

Om du bedöms tillhöra personkrets 1 eller 2 har du möjlighet att ansöka om daglig verksamhet enligt LSS. Daglig verksamhet är en form av sysselsättning där du kan arbeta med många olika saker. Du kan till exempel syssla med datorer, musik, måla, praktisera eller jobba med något annat du tycker är roligt och meningsfullt. Verksamheten är anpassad efter dina behov. Om du har slutat skolan och du på grund av din funktionsnedsättning inte kan få ett arbete kan du beviljas daglig verksamhet. Du ska inte ha någon sysselsättning eller delta i några studier samtidigt.

Dagliga verksamheter

I Upplands-Bro kommun finns många olika dagliga verksamheter med olika inriktning. Du kan läsa mer om de olika verksamheterna här nedanför.

Blomster ligger i Bro centrum.

På Blomster jobbar vi med att återvinna stearinljus och också tillverkar nya.

Blomster åker även på uppdrag så som till exempel återvinning. På schemat finns även utflykt, besöka biblioteket och simhallen.

På Blomster finns ett lager med artiklar inom kontor, kök och hygien. Vi tar emot beställningar från alla våra verksamheter som deltagarna på Blomster har som arbetsuppgift att packa ihop.

Vi samarbetar med Café Fjärilen som har kyl/frysvaror och med Fixeriet som levererar varorna till verksamheterna.

Våra deltagare packar även fruktkorgarna som går ut till bland annat kommunhuset.

Vi jobbar med social träning och vi jobbar mycket med att anpassa arbetsuppgifterna utifrån individen.

Café Fjärilen passar dig som är intresserad av att baka.

På Café Fjärilen får du lära dig att baka, ta emot beställningar, servera, ta betalt och sköta kassaapparat. Vi levererar fikabröd och frukt till kommunhuset och sköter lättare städning där.

Du får en strukturerad miljö och förutsättningar att klara dagens arbetsuppgifter med individuella scheman och recept.

Café Fjärilen samarbetar med näringslivet, kommunhuset och andra dagliga verksamheter i kommunen.

Besöksadress Café Fjärilen

Blomster vägen 9B i Bro

På Fixeriet jobbar vi utifrån olika uppdrag från verksamheter i kommunen. På Fixeriet jobbar vi även med sociala möten och hur man är som arbetskamrater.

Uppdragen kan vara:

 • Leverera fruktkorgar.
 • Återvinning, hämta och lämna på återvinningsstationerna eller stora återvinningscentralen.
 • Leverera varor till Café Hjärtat.
 • Leverera paket och andra uppdrag som kommer från andra verksamheter. Till exempel montera möbler.
 • Friskvård, någon form av rörelse så som promenader, tennis, innebandy.
 • Källsortering.
 • Biltvätt av våra egna bilar och kommunens bilpool.
 • Uppdrag på företag.
 • Inomhusuppgifter, så som att sköta om utrymmena vi använder och även sociala aktiviteter som att spela spel.


Företagsgrupper vänder sig till dig som har rätt till daglig verksamhet via LSS och som har förmåga att utföra relaterade arbetsuppgifter självständigt, med stöd av arbetshandledare.

Du som önskar en arbetsinriktad daglig verksamhet kan arbeta på en företagsgrupp. På företagsgruppen utför du arbetsuppgifter med stöd av en arbetshandledare från daglig verksamhet.

Vi har tre företagsgrupper och samverkar med näringslivet för att skapa ytterligare grupper.

 • I Stallet sköter du stallmiljön och tar hand om hästarna.
 • Biltema är en butik där du tar emot varor på lagret, registrerar varor i dataterminalen och hjälper kunder utie i butiken.
 • Norrgården är ett vård och omsorgsboende. Här hjälper du till i köket, trädgården eller har vaktmästaruppdrag.

Verksamheten vänder sig till dig som har rätt till daglig verksamhet via LSS och som har individuell förmåga att utföra relaterade arbetsuppgifter självständigt, med stöd av personal på arbetsplatsen.

Daglig verksamhet samverkar med näringslivet och kan erbjuda dig med funktionsnedsättning möjlighet till företagsplats och främja din delaktighet i samhället.

Vi utreder möjligheten till samverkan på den öppna arbetsmarknaden, för att hitta en arbetsplats som kan erbjuda dig personlig utveckling och social gemenskap

Arbetskonsulent från daglig verksamhet ansvarar för placeringen och ger dig stöd från start och vidare genom samarbetet, genom regelbunden kontakt och uppföljning.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Företagsplatser

Skolvägen 33 i Kungsängen

Verksamheten vänder sig till personer med funktionsvariation, som har rätt till daglig verksamhet via LSS.

Vi erbjuder stöd som är inriktat på att göra tillvaron så begriplig och meningsfull som möjligt genom olika sinnen, utifrån varje persons unika förutsättningar.

MASTEN står för musik, ateljé, sinnestimulering, taktil, engagemang och nyfikenhet vilket är verksamhetens inriktning.

Vi erbjuder strukturerad och praktisk verksamhet där du lär och utvecklas i gemenskap med andra.
Vi arbetar med:

 • Musik, rytmik, skapande.
 • Praktiska arbetsuppgifter som inköp, bakning, återvinning.
 • Sinnesstimulering och motorisk träning.
 • Delaktighet i närområdet och i olika samhällsinsatser. Natur och miljö, kulturellt utbud, bad och utflykter.
 • Social färdighetsträning


Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Masten

Lärarvägen 3, plan 2. 196 30 Bro

Verksamheten vänder sig till dig med funktionsvariation som uppskattar arbete inom paketering och sortering och har rätt till daglig verksamhet via LSS.

På Palmen tar vi emot olika uppdrag från företag, som vi utför både i och utanför verksamheten. Vi paketerar filter, sorterar och virar dataladdare, sorterar material till förskolan med mera.
Vi utövar social färdighetsträning, åker på uppdrag och rör oss i och utanför befintlig verksamhet.

Vi erbjuder dig en strukturerad och förutsägbar miljö, med fokus på individanpassade scheman och aktiviteter, utifrån dina behov och förutsättningar.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.