Uppdaterad 21 mars 2024
Skriv ut

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om olika typer av stöd. Ditt behov avgör vilket stöd du kan få. Du kan ansöka om insatser både enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi erbjuder även stöd till dig som är anhörig.

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till insatser enligt Lagen om Stöd och Service (LSS). Här kan du läsa mer om vilka som omfattas av stöd enligt LSS och hur det går till att ansöka om stöd.

Omfattas du av LSS?

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till insatser enligt Lagen om Stöd och Service (LSS) om:

 1. du bedöms tillhöra någon av lagens personkretsar.
 2. du bedöms ha behov av insatsen.
 3. insatsen behövs för att du ska uppnå goda levnadsvillkor.

Personkrets 1 avser personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2 avser personer med ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder till följd av yttre våld eller en kroppslig sjukdom.

Personkrets 3 avser personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, förutsatt att de orsakar stora svårigheter i det dagliga livet och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Så ansöker du om stöd

Behöver du ansöka om stöd men vill veta mer om vad som finns och hur du gör? Kontakta kommunens kontaktcenter med dina frågor. En handläggare kommer därefter att ringa upp dig. Tillsammans pratar ni om hur behovet ser ut och vilka möjligheter som finns.

Du ansöker via kommunens e-tjänster

Det gör inget om du ansöker om "fel" insats. När din ansökan kommer in ringer kommunens samordnare upp och stämmer av din ansökan och hur behovet ser ut.

E-tjänsterna finns under rubriken Stöd och Familj Funktionsnedsättning LSS.

Det händer om du ansöker om stöd

 • 1

  Eventuella kompletteringar 

 • 2

  Möte med biståndshandläggare

 • 3

  Utredning

 • 4

  Beslut 

 • 5

  Insatserna planeras

 • 6

  Uppföljning

1

Eventuella kompletteringar 

Efter att du skickat in din ansökan kontaktar vi dig om du behöver komplettera din ansökan med läkarintyg, psykologutlåtande eller motsvarande.

2

Möte med biståndshandläggare

Biståndshandläggaren träffar dig och ni diskuterar dina behov.

3

Utredning

Handläggaren utreder vilken personkrets du tillhör utifrån lagboken. Handläggaren utreder om du har behov av den sökta insatsen.

4

Beslut 

Biståndshandläggaren skickar svarsbrev till dig. I brevet finns ett beslut samt utredning om du får hjälp eller inte och varför.

5

Insatserna planeras

När du har fått beviljat bistånd kontaktar vi dig och tillsammans gör upp en plan för när och hur du ska få hjälp.

6

Uppföljning

Uppföljning sker en gång per år. Du och biståndshandläggaren har kontakt och du får berätta hur det går och hur du upplever hjälpen.

Vill du överklaga beslutet? 

Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga hos Förvaltningsrätten. Det gör du genom att skicka din överklagan till kommunen som i sin tur skickar överklagan vidare till Förvaltningsrätten. Senast tre veckor efter att du fått beslutet behöver vi ha fått din överklagan.

Kontaktcenter

Furuhällsplan 1
196 40 Kungsängen

Sekretess

Alla som arbetar inom socialtjänsten arbetar under sekretess, vilket betyder att de inte får berätta om dig för någon utomstående. Sekretessen gäller även när de avslutat sin anställning på kommunen.

Har du stora funktionsnedsättningar med omfattande stödbehov kan du ha rätt till stöd av personlig assistent.

Personlig assistans

Har du stora funktionsnedsättningar och behöver hjälp med dina grundläggande behov för att klara vardagen? Då kan du ha rätt till personlig assistans. Grundläggande behov innebär hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig själv, att äta och att kommunicera med andra människor.

Assistansbehov mindre än 20 timmar per vecka

Är du under 65 år och har ett assistansbehov som är lägre än 20 timmar i veckan? Ansök då om personlig assistans via kommunen.

Du ansöker om personlig assistans via e-tjänsten.

Om vi behöver läkarintyg, psykologutlåtande eller motsvarande ber vi dig komplettera din ansökan.

Assistansbehov över 20 timmar per vecka

Har du ett omfattande assistansbehov och behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka? Då ansöker du om den så kallade statliga assistansersättningen hos Försäkringskassan.

Ansöka om personlig assistans hos kommunen

Kontakta din biståndshandläggare via kontaktcenter om du vill ansöka om personlig assistans. Biståndshandläggaren hjälper dig med ansökan och utreder ditt behov i samråd med dig och/eller dina närstående.

Upplands-Bro kommun har upphandlat personlig assistans. Väljer du att få din assistans via kommunen är det företaget Carelli assistans som utför assistansen.

Ansöka om personlig assistans hos Försäkringskassan

Assistansbehov över 20 timmar per vecka

Har du ett omfattande assistansbehov och behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka? Då ansöker du om den så kallade statliga assistansersättningen hos Försäkringskassan.

Om du behöver stöd för att komma ut på fritids- och kulturaktiviteter kan du få hjälp med ledsagarservice.

Ledsagarservice

Har du en funktionsnedsättning och vill ägna dig åt kultur- och fritidsaktiviteter? Då kan du ansöka om att få en ledsagare som följer med dig på exempelvis biobesök, bowling, bad, sportevenemang eller en runda på stan. 

Du ansöker om ledsagning i e-tjänsten här under.

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Upplands-Bro kommun har ett valfrihetssystem (LOV) avseende ledsagarservice.

Ansök om ledsagarservice

Kontakta din biståndshandläggare via kontaktcenter om du vill ansöka om ledsagarservice. Biståndshandläggaren hjälper dig med ansökan och utreder ditt behov i samråd med dig och/eller dina närstående.

Du ansöker om ledsagarservice via e-tjänst.

Välj utförare av ledsagarservice

Du som bor i Upplands-Bro kommun och har beviljats ledsagarservice har rätt att själv välja vilken utförare du vill ha. Det finns just nu två utförare att välja mellan:

Destiny’s Care AB och Kommunens egna ledsagare.

Vill du ha hjälp att bryta social isolering? Vill du ägna dig åt fritidsaktiviteter tillsammans med någon? Behöver du stöd i dina sociala kontakter? Då kan du ansöka om en kontaktperson. Några timmar i veckan hittar du och din kontaktperson på en aktivitet tillsammans, går på bio eller tar en kopp kaffe på ett café.

Så ansöker du om att få en kontaktperson

Du ansöker om att få en kontaktperson via vår e-tjänst.

Vill du bli kontaktperson?

Du som hjälper en familjemedlem med funktionsnedsättning i hemmet kan ansöka om att få stöd i form av att en avlösare som kommer hem till familjen.

Avlösarservice i hemmet

Är du anhörig till en person med funktionsnedsättning kan du få avlösning i hemmet. Det innebär att får avlastning några timmar i månaden.

Personen som avlöser dig kallas avlösare och ger dig möjlighet att få tid till egna aktiviteter.

Avlösning är en biståndsbedömd insats som du kan ansöka om och få ett beslut gällande. Du ansöker om avlösning i e-tjänsten.

Välj utförare av avlösarservice

Du som bor i Upplands-Bro kommun och har beviljats avlösarservice har rätt att själv välja vilken utförare du vill ha. Det finns just nu två utförare att välja mellan:

Destiny’s Care AB och Kommunens egna avlösare.

För dig som har en funktionsnedsättning och är behöver boende som erbjuder extra stöd och service finns olika alternativ i Upplands-Bro kommun.

Vad är bostad med särskilt stöd och service?

Du som inte kan bo i en egen bostad kan ansöka om en bostad med särskild service. I boendet finns personal dygnet runt som kan stötta dig i det som du inte kan sköta själv. Vilken sorts bostad som passar dig beror på hur stora behov du har av stöd i boendet.

Det finns tre olika sorters bostäder:

Servicebostad: Du bor i en egen lägenhet och har tillgång till personal som hjälper dig med det du inte klarar av dygnet runt.

Gruppbostad: Ett bostadsalternativ för dig med ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Personal finns som stöd dygnet runt.

Anpassad bostad: En bostad anpassad efter ditt funktionshinder. Här finns ingen personal.

 

Gruppbostäder i Upplands-Bro

Furuhälls gruppbostad består av fem lägenheter. Gruppbostaden ligger i ett flerfamiljshus i Kungsängens centrum nära pendeltåg och Mälaren.

Furuhälls gruppbostad vänder sig till dig med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar. Verksamhetens mål är att erbjuda stöd i boendet samt individuellt anpassade aktiviteter som ska stötta dig i din utveckling.

Du som bor på Furuhäll erbjuds en egen individuell aktivitet varje vecka. Verksamheten erbjuder flera gemensamma aktiviteter som till exempel dans, bowling och gymnastik.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Furuhäll

Furuhällsvägen 6, Kungsängen

Gula villans gruppbostad består av fem lägenheter. Gula villan ligger i ett lugnt villaområde i Bro med närhet till vatten, natur och den egna trädgården. Här har du en egen lägenhet och tillgång till ett gemensamt vardagsrum och kök.

Gula villan erbjuder aktiviteter utifrån dina och de andra boendes intressen som till exempel promenader, fika eller ridning på en ridskola i närheten.

På Gula villan får du stöd utifrån dina behov. Målet är att stärka din självkänsla så att du klarar så mycket som möjligt själv. Gula villan riktar sig till dig med omfattande stödbehov.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Gula villan

Berberisvägen 26A-D, Bro

Rosa villan består av sex lägenheter och ligger i ett lugnt villaområde i Bro med närhet till vatten och natur. Rosa villan har en stor trädgård. Här har du en egen lägenhet och tillgång till ett gemensamt vardagsrum.

Gruppbostaden vänder sig till dig med utvecklingsstörning som på olika sätt behöver stöd i vardagen. Verksamhetens mål är att stödja och utveckla din och de andra boendes självständighet.

Här erbjuds gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter utifrån de boendes önskemål. Vi gör spontana utflykter. Atmosfären på Rosa villan är lugn och hemtrevlig.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Rosa villan

Berberisvägen 26 A-D, Bro

Kamrervägens gruppbostad består av sex lägenheter. Boendet ligger i ett villaområde fem minuter från Bro centrum och Bro station.

Verksamheten stöttar de boende på enskilda och gemensamma aktiviteter och utflykter såsom simning och biobesök. En gång i månaden erbjuds middag i det gemensamma köket för de som önskar delta.

Vid husmötet som sker en gång per månad bestäms vilken mat som ska komma på nästa gemensamma middag, samt andra önskemål från dig och de andra boende som till exempel aktiviteter man vill göra eller synpunkter på boendet.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Kontaktcenter

Besöksadress Kamrervägen

Kamrervägen 8, Br

Skyttens gruppbostad ligger i Kungsängen. Här erbjuds boende i egna rum och de har tillgång till gemensamt kök och vardagsrum.

Gruppbostaden vänder sig till dig med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar. Verksamhetens mål är att erbjuda stöd och utveckling i vardagen utifrån dina individuella förutsättningar.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Kontaktcenter

Besöksadress Skyttens väg

Skyttens väg 87, Kungsängen

Östervägens gruppbostad består av sex lägenheter och ligger i ett bostadsområde i Kungsängens centrum nära pendeltåg och Mälaren. Här erbjuds egna lägenheter med en gemensam lokal i en separat lägenhet.

Gruppbostaden vänder sig till dig med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar. Verksamhetens mål är att erbjuda stöd och utveckling i vardagen utifrån alla boendes egna förutsättningar.

Alla som bor på Östervägen uppmuntras att delta i aktiviteter utifrån sina egna önskemål. Boende och personal arrangerar gemensamma aktiviteter som till exempel film- och tacokvällar i den gemensamma lokalen.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Kontaktcenter

Besöksadress Östervägen

Östervägen 23, Kungsängen

Parkvägens gruppbostad består av sex lägenheter och ligger i ett lugnt villaområde i Bro vid en återvändsgata med direkt anslutning till skog och ett motionsspår. Varje boende har en egen lägenhet och tillgång till egen ingång om man så önskar. Stora gemensamhetsutrymmen och en härlig altan möjliggör gemensamma men även enskilda aktiviteter.

Parkvägen vänder sig till dig med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. Verksamhetens mål är att erbjuda stöd och utveckling i vardagen utifrån dina individuella förutsättningar, behov och önskemål. Verksamheten erbjuder gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter utifrån behov och önskemål.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Kontaktcenter

Besöksadress Parkvägen

Parkvägen, Bro

Servicebostäder i Upplands-Bro

Kyrkvägen är en servicebostad med tio satellitlägenheter. Med satellitlägenheter avses fristående lägenheter med en gemensam samlingslägenhet där det finns tillgänglig personal.

Kyrkvägens servicebostad vänder sig till dig som kan klara eget boende men behöver varierande stöd från personalen.

Kyrkvägens servicebostad erbjuder stöd och uppmuntran till dig för att göra egna aktiviteter utifrån dina intressen. Aktiviteterna kan till exempel vara ridning, gympa, delta i en filmvisning eller spela spel i samlingslägenheten där det finns personal för att skapa en lugn och trygg miljö.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Kontaktcenter

Besöksadress Kyrkvägen

Kyrkvägen 9, Kungsängen

Svartviken är en servicebostad med tio satellitlägenheter. Med satellitlägenheter avses fristående lägenheter med en gemensam samlingslägenhet där det finns tillgänglig personal.

Svartvikens servicebostad vänder sig till dig som kan klara eget boende men behöver varierande stöd från personalen.

Svartvikens servicebostad erbjuder stöd och uppmuntran till dig för att göra egna aktiviteter utifrån dina intressen. Aktiviteterna kan till exempel vara ridning, gympa, delta i en filmvisning eller spela spel i samlingslägenheten där det finns personal för att skapa en lugn och trygg miljö.


Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Kontaktcenter

Besöksadress Svartviken

Svartviksbacken 12A, Kungsängen

Ringvägen är en servicebostad med tio satellitlägenheter. Med satellitlägenheter avses fristående lägenheter med en gemensam samlingslägenhet där det finns tillgänglig personal.

Ringvägens servicebostad vänder sig till dig som kan klara eget boende men behöver varierande stöd från personalen.

Ringvägens servicebostad erbjuder stöd och uppmuntran till dig för att göra egna aktiviteter utifrån dina intressen. Aktiviteterna kan till exempel vara ridning, gympa, delta i en filmvisning eller spela spel i samlingslägenheten där det finns personal för att skapa en lugn och trygg miljö.


Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Kontaktcenter

Besöksadress Ringvägen

Ringvägen 15, Kungsängen

Så ansöker du

Kontakta din biståndshandläggare via kontaktcenter om du vill ansöka om bostad med särskilt stöd och service. Biståndshandläggaren hjälper dig med ansökan och utreder ditt behov i samråd med dig och/eller dina närstående.

Du ansöker om bostad med särskilt stöd och service via kommunens e-tjänst, under rubriken Stöd och Familj Funktionsnedsättning LSS.

När din ansökan kommer in ringer kommunens samordnare upp och stämmer av din ansökan och hur behovet ser ut.

Daglig verksamhet är sysselsättning för dig med funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada med begåvningsmässigt funktionshinder som du fått i vuxen ålder. För att få delta i daglig verksamhet ska du vara mellan 18 och 67 år, inte gå i skolan och inte ha något annat arbete.

Vad kan du göra i daglig verksamhet?

I daglig verksamhet erbjuds du meningsfull sysselsättning, miljöombyte, delaktighet och gemenskap – en verksamhet som är anpassad till dina behov, förutsättningar och intressen. Daglig verksamhet innebär sysselsättning och aktiviteter i grupp eller enskilt. Du kan arbeta på café, måla, montera, arbeta i trädgård eller laga mat. Personalen på daglig verksamhet har kunskap om funktionsnedsättningar och kan ge rätt stöd.

Dagliga verksamheter

I Upplands-Bro kommun finns fem dagliga verksamheter med lite olika inriktning.

Café Fjärilen passar dig som är intresserad av att baka.

På Café Fjärilen får du lära dig att baka, ta emot beställningar, servera, ta betalt och sköta kassaapparat. Vi levererar fikabröd och frukt till kommunhuset och sköter lättare städning där.


Du får en strukturerad miljö och förutsättningar att klara dagens arbetsuppgifter med individuella scheman och recept.

Café Fjärilen samarbetar med näringslivet, kommunhuset och andra dagliga verksamheter i kommunen.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Café Fjärilen

Blomster vägen 9B i Bro

Verksamheten vänder sig till personer med funktionsvariation som tycker om att arbeta med hantverk och med IT och har rätt till daglig verksamhet via LSS.

Inom hantverk erbjuder vi dig olika arbetsuppgifter inom skapande, utifrån dina behov och önskemål. Du får lära dig brodera, virka, sticka, sy, använda symaskin och skapa med olika material utifrån din individuella förmåga.

På IT/Media får du lära dig att arbeta med datorer, skriva, fotografera, jobba med Photoshop och använda olika dataprogram.
Vi erbjuder dig olika arbetsuppgifter utifrån ditt intresseområde.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Verket

Västra Rydsvägen 118, Kungsängen

Verksamheten vänder sig till personer med funktionsvariation, som har rätt till daglig verksamhet via LSS.

Vi erbjuder stöd som är inriktat på att göra tillvaron så begriplig och meningsfull som möjligt genom olika sinnen, utifrån varje persons unika förutsättningar.

MASTEN står för musik, ateljé, sinnestimulering, taktil, engagemang och nyfikenhet vilket är verksamhetens inriktning.

Vi erbjuder strukturerad och praktisk verksamhet där du lär och utvecklas i gemenskap med andra.
Vi arbetar med:

 • Musik, rytmik, skapande.
 • Praktiska arbetsuppgifter som inköp, bakning, återvinning.
 • Sinnesstimulering och motorisk träning.
 • Delaktighet i närområdet och i olika samhällsinsatser. Natur och miljö, kulturellt utbud, bad och utflykter.
 • Social färdighetsträning


Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Masten

Lärarvägen 3, plan 2. 196 30 Bro

Verksamheten vänder sig till dig med funktionsvariation som uppskattar arbete inom paketering och sortering och har rätt till daglig verksamhet via LSS.

På Palmen tar vi emot olika uppdrag från företag, som vi utför både i och utanför verksamheten. Vi paketerar filter, sorterar och virar dataladdare, sorterar material till förskolan med mera.
Vi utövar social färdighetsträning, åker på uppdrag och rör oss i och utanför befintlig verksamhet.

Vi erbjuder dig en strukturerad och förutsägbar miljö, med fokus på individanpassade scheman och aktiviteter, utifrån dina behov och förutsättningar.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Palmen

Artistvägen 6, 196 38 Kungsängen

Verksamheten vänder sig till dig som har rätt till daglig verksamhet via LSS och som har individuell förmåga att utföra relaterade arbetsuppgifter självständigt, med stöd av personal på arbetsplatsen.

Daglig verksamhet samverkar med näringslivet och kan erbjuda dig med funktionsvariation möjlighet till företagsplats och främja din delaktighet i samhället.

Vi utreder möjligheten till samverkan på den öppna arbetsmarknaden, för att hitta en arbetsplats som kan erbjuda dig personlig utveckling och social gemenskap

Personal från daglig verksamhet ansvarar för placeringen och ger dig stöd från start och vidare genom samarbetet, genom regelbunden kontakt och uppföljning.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Bergvik är en plats som ligger belägen mitt emot Lillsjö badplats. En naturskön tomt med en vacker och växande trädgård, med sjöutsikt.

Det finns idag ingen fast grupp som är stationerad på Bergvik.

Platsen erbjuder olika trädgårdssysslor, som odling, rensa ogräs, klippa gräs med mera. Det används även som utflyktsmål, av övriga dagliga verksamheter i kommunen.

Du kan kontakta oss via kommunens kontaktcenter.

Besöksadress Bergvik

Kvarnåbacken 10 i Kungsängen

Ansök om daglig verksamhet

Kontakta din biståndshandläggare via kontaktcenter om du vill du delta i daglig verksamhet. Biståndshandläggaren hjälper dig med ansökan och utreder ditt behov i samråd med dig och/eller dina närstående.

Du kan ansöka om daglig verksamhet via kommunens e-tjänst, under rubriken Stöd och Familj Funktionsnedsättning LSS.

När din ansökan kommer in ringer kommunens samordnare upp och stämmer av din ansökan och hur behovet ser ut.

Korttidstillsyn är en slags fritidsverksamhet för barn med funktionsvariation.

Vem kan få korttidstillsyn?

Du som vårdnadshavare kan ansöka om korttidstillsyn för ditt barn från och med höstterminen det år då barnet fyller 13 år. En förutsättning för att få korttidstillsyn är att barnet har rätt till insatser enligt LSS.

När kan ditt barn få korttidstillsyn?

Om ditt barn inte klarar sig själv när du arbetar eller studerar kan barnet få korttidstillsyn före och efter skolans slut samt lovdagar, studiedagar och längre lov.

Ansök om korttidstillsyn

Du ansöker om korttidstillsyn i e-tjänsten.

Är du barn eller ungdom och lever med en funktionsnedsättning? Har du behov av miljöombyte och vill prova något som är nytt för dig? Då kan du och dina vårdnadshavare ansöka om korttidsvistelse. För att få korttidsvistelse ska du ha insatser inom LSS.

Varför korttidsvistelse?

Korttidsvistelse är ett sätt för dig som är ung att prova dina vingar och möta nya utmaningar. Att på sikt, med rätt stöd, bli mer självständig. Det är också ett sätt för dina anhöriga att få avlösning och möjlighet till avkoppling.

Vilken typ av korttidsvistelse kan jag få?

Korttidsvistelse kan ges till dig i form av korttidshem, korttidsfamilj, sommarläger, läger eller kollo.

Resor till och från korttidsvistelse ingår inte. Särskild prövning kan göras enligt socialtjänstlagen om det finns starka skäl och du eller dina anhöriga saknar möjlighet att ordna transport själva.

Ansök om korttidsvistelse

Du ansöker om korttidsvistelse i e-tjänsten.

Personligt ombud är till för dig som är över 18 år och har en psykisk funktionsvariation. Att ha ett personligt ombud är kostnadsfritt. Ombudet kan hjälpa dig med de kontakter du har inom din rehabilitering.

Stöd av personligt ombud

Ett personligt ombud hjälper dig att få dina behov av vård, stöd och service tillgodosedda. Ombudet är ett personligt stöd i att bygga upp det kontaktnät du kan behöva i samhället, till exempel kontakt med kommunen, myndigheter samt hälso- och sjukvården.

Ett personligt ombud kan hjälpa dig med:

 • De problem som du själv upplever dig behöva stöd för.
 • Att utifrån dina egna prioriteringar samordna de insatser du behöver. Och på så sätt få den vård, service och stödinsatser som du har rätt till.

Målsättningen för det personliga ombudet är att bidra till att du får den bästa tänkbara livssituation för dig utifrån dina egna behov och önskningar.

Ett personligt ombud arbetar helt fristående från myndigheter och på uppdrag av dig. Samarbete och kontakter med myndigheter sker endast med ditt medgivande. Kontakten med ombudet bygger helt på frivillighet och inget särskilt beslut om insats behövs.

Personligt ombud genom organisationen Parasoll

I Upplands-Bro kommun hittar du det personliga ombudet i en organisation som heter Parasoll. Det är en brukardriven och icke vinstdriven organisation som bedriver personlig ombudsverksamhet på uppdrag av sju kommuner i Stockholms län.

Personligt ombud Eva Lundell

Härnevi skolväg 8A, Bro