Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

För barn med språkstörningar

Har ditt barn en generell eller grav expressiv språkstörning som primär diagnos? Då kan ditt barn ha rätt till en plats på Språkspåret som finns på Finnstaskolan i Bro. Här kan du läsa mer om hur du ansöker till Språkspåret. Kom ihåg att ansöka om plats senast den 15 februari.

Ingen innehållsförteckning finns

Ansök om plats på språkspåret

För att ditt barn ska ha rätt till en plats på språkspåret ska språkstörningen vara barnets mest framträdande funktionsnedsättning. I vissa fall behöver det inte finnas svårigheter med språkförståelse, men den expressiva språkstörningen bör bedömas som grav.

Till din ansökan ska du bifoga ett logopedutlåtande med en rekommendation från logopeden att ditt barn bör placeras på språkspåret. Även en pedagogisk kartläggning från barnets nuvarande förskola/skola ska bifogas ansökningen. Ansök om plats senast den 15 februari för placering i augusti samma år.

Språkstörning är en funktionsnedsättning som ser olika ut för olika personer. Med grav språkstörning menas svårigheter att förstå språk (impressiv) och att göra sig förstådd genom tal (expressiv). Problemen är så pass stort att skolarbete, sociala samspel och vardagsaktiviteter påverkas i hög grad.

Barn med språkstörning kan behöva stöd för att förstå och tolka språklig information. Språkstörning innebär bland annat:

  • Långsam språkutveckling och begränsad språkanvändning
  • Svårigheter att lära sig nya ord
  • Svårighet att göra sig förstådd, även med närstående
  • Nedsatt språkförståelse

Vad är en språkstörning? Hur ansöker du om en plats åt ditt barn? Filmen handlar om språkförskolan på Råby förskola, men arbetssättet är lika aktuellt för språkspåret.

Är du nöjd med informationen på sidan?