Uppdaterad 13 juni 2024
Skriv ut

Bergaskolan

Bergaskolan är en skola med cirka 330 elever från förskoleklass (F-klass) upp till årskurs 6 med ett centralt läge i Kungsängen. Skolan är miljöcertifierad och vår filosofi natur och hälsa genomsyrar verksamheten. Hos oss får eleverna ökade möjligheter till daglig fysisk aktivitet och kunskap om en hälsosam livsstil. På så sätt vill vi ge dem bättre förutsättningar för deras lärande.

Foto på Bergaskolan

Två arbetslag och ämneslärare

Eleverna är indelade i två arbetslag, F–åk 3 och åk 4–6 med ett fritidshem för F–åk 3 och Öppen verksamhet för åk 4–6. Ämneslärarna arbetar i flera klasser för att kvalitetssäkra elevernas utbildning.

Vill du veta mer om hur en dag på Bergaskolan ser ut? Titta på vår film.

Gör din APL på Bergaskolan

Bergaskolan tar emot ett stort antal studenter från lärarutbildningen samt praktikanter från barn-och fritidsprogrammet.

Elevhälsa och trygghetsgrupp

Bergaskolan har ett elevhälsoteam bestående av kurator, speciallärare, psykolog, skolsköterska, rektor och biträdande rektor. Vi har också en trygghetsgrupp som arbetar med elevernas psykosociala arbetsmiljö.

Maten på Bergaskolan

I Upplands-Bro finns en gemensam matsedel för de kommunala grundskolorna. Matsedeln är säsongsanpassad, miljömässigt hållbar och varierad med inslag från olika delar av världen. På menyn har vi både svensk husmanskost och elevernas “favoriträtter”.

Terminer och lovdagar

Här kan du se läsårstider och gemensamma lovdagar för de kommunala grundskolorna i Upplands-Bro kommun.

Sök eller byt till Bergaskolan

Vill du att ditt barn ska gå i Bergaskolan?

Kontakta oss

Bergaskolan

Gamla landsvägen 16

Skolexpedition Maria Sigfridson

Kontaktuppgifter till lärare hittar du i Vklass. Du kan också kontakta lärare på skolan via expeditionen.

Vklass

Skolexpedition Maria Sigfridson

Du som har ett barn på Bergaskolan sjukanmäler ditt barn och skickar enklast meddelanden till oss i lärplattformen Vklass. Du kan också ringa oss.

Sjukanmälan och kontakt via Vklass
Logga in i Vklass
Sjukanmälan via telefon
Fritidsavdelningar
Klippan östra
Klippan västra

Skolsköterska Sofia Nilsson

Vaktmästare Jörgen Roos

Hitta till oss

Gamla landsvägen 16, 196 41 Kungsängen

Är du nöjd med informationen på sidan?