Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Upplands-Bro som arbetsgivare

Att arbeta i Upplands-Bro kommun innebär att du har omkring 2 000 kollegor inom en mängd olika verksamheter. De bär alla på spännande berättelser om hur det egentligen är att jobba hos oss och den resa som förde dem hit. Här kan du läsa några av alla tusentals berättelser – kanske blir det början på din.

Att arbeta i Upplands-Bro kommun innebär att du har omkring 2 000 kollegor inom en mängd olika verksamheter. De bär alla på spännande berättelser om hur det egentligen är att jobba hos oss och den resa som förde dem hit. Här kan du läsa några av alla tusentals berättelser – kanske blir det början på din.

Det finns ingen innehållsföreteckning

Vi erbjuder dig ett arbetsliv i balans, och attraktiva förmåner. Som anställd hos oss får du bland annat friskvårdsbidrag och vi anordnar träningspass på arbetstid. Om du är föräldraledig får du tillägg på föräldrapenningen, du har flexibel arbetstid inom flera av våra verksamheter och du kan semesterväxla. Givetvis har vi tjänstepensionsavtal. Här kan du läsa om alla de förmåner vi erbjuder sig som anställd. .

Friskvård

Vi erbjuder dig som anställd ett friskvårdsbidrag på 3000 kr per kalenderår.

Vi anordnar träningspass som du som anställd kan delta i. Passen hålls i kommunens olika träningslokaler och aktiviteterna drivs av frivilliga kollegor.

Semester

Som anställd hos oss har du 25 semesterdagar varje år. Från och med det år du fyller 40 har du 31 semesterdagar, och vid 50 år har du 32 dagar.

Du har också förskottssemester vilket innebär att du tjänar in din betalda semesterledighet under samma år som du tar ut den.

Alla medarbetare med tillsvidare- och semesteranställning har möjlighet att växla in semesterårets semesterdagstillägg till extra lediga dagar. Medarbetare som ännu inte fyllt 40 år under semesteråret kan få fem extra lediga dagar. Medarbetare som är 40 år eller äldre kan få sex extra lediga dagar.

Flexibel arbetstid

För att underlätta möjligheten att kombinera arbete, fritid och familjeliv erbjuder en del verksamheter inom kommunen flexibel arbetstid, även kallat flextid. Det innebär att du inom vissa ramar kan vara flexibel i hur du lägger din arbetstid i början och slutet av arbetsdagen.

Föräldralönetillägg

Om du varit sammanhängande anställd hos oss under minst 365 kalenderdagar innan du går på betald föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet. Det gäller för ditt barn som är under två år.

Försäkringsskydd

Som anställd hos oss omfattas du av arbetsskadeförsäkringen, tjänstegrupplivförsäkringen och kompetens- och omställningsavtalet som gäller vid arbetslöshet. Du får även sjuklön.

Vid arbetsskada under arbetstid eller på väg till och från arbetet har du som anställd i Upplands-Bro kommun rätt till prövning av ersättning.

Som anställd i Upplands-Bro kommun omfattas du av TGL-KL.

Samtliga anställda får 10 % sjuklön från dag 15 till dag 90 utöver den lagstadgade sjukpenningen.

Från dag 91 till dag 360 träder Afas försäkring (AGS-KL) in med 10 % av lönen utöver den lagstadgade sjuklönen.

Kompetens- och omställningsavtalet är ett kollektivavtal som gäller vid arbetslöshet och som kompletterar den lagstadgade ersättningen. Syftet är att ge både ekonomisk ersättning och individuellt anpassade åtgärder.

KAP-KL är en tjänstepension som för dig som är född 1985 eller tidigare och gäller för alla som har en anställning i kommunen oavsett omfattning och anställningsform.

Årlig avsättning

Kommunen avsätter en viss procent av din lön varje år till din tjänstepension. Från och med 2010 uppgår denna procentsats till 4,5 % för alla anställda.

Placera pengarna

Dessa pengar ska du sedan själv varje år placera antingen i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. Om du inte själv gör något aktivt val av pensionsförsäkring, så placeras dina pengar automatiskt i en traditionell pensionsförsäkring hos KPA.

Förmånsbestämd ålderspension

Dessutom betalas en förmånsbestämd ålderspension ut på lön överstigande 7,5 IBB (inkomstbasbelopp) samt en efterlevandepension under 5 år till make/maka samt barn understigande 18 år. Med make/maka jämställs, enligt speciella villkor, sammanboende och registrerad partner enligt lagen om registrerat partnerskap.

AKAP -KL

För dig som är född 1986 eller senare gäller att det avsätts 30 % av din lön, överstigande 7,5 IBB, istället för en förmånsbestämd ålderspension. I övrigt gäller samma bestämmelser som för KAP-KL.

Tjänstepension

Som anställd hos oss omfattas du av tjänstepensionen KAP-KL eller AKAP-KL. Vilken tjänstepension du omfattas av beror på din ålder.

Förmånsportal

Som anställd med månadslön har du tillgång till vår förmånsportal, Benify. Portalen samlar all information om dina förmåner såsom pension och friskvårdsförmåner och information om din anställning på ett och samma ställe.

Förmånsportalen erbjuder också ett brett urval av förmåner och rabatter, upphandlade för dig och dina behov beroende på var du befinner dig i livet.

Som medarbetare hos oss kan du få ett varierat yrkesliv. Vi är en liten kommun – med stora möjligheter till utveckling. Här kan du läsa om hur du kan utveckla din karriär och ditt kunnande hos oss.

Karriärutveckling

Vi vill att våra medarbetare ska ha möjlighet att göra karriär inom organisationen. Vi har därför utvecklat tydliga metoder för att identifiera nya möjligheter för våra medarbetare och uppmuntra till utveckling.

Flera av våra medarbetare som arbetat länge inom kommunen har utvecklats genom traditionella karriärvägar. Många har också fördjupat sin kompetens genom att arbeta inom olika verksamheter. Det bidrar till att våra medarbetare trivs och engagerar sig i utvecklingen av kommunens alla delar.

Kompetensutveckling

Vi vill att du ska lära dig nya saker, för då lär vi oss också! Vi anordnar interna kurser i allt från förvaltningsrätt och offentlighetsprincip till IT- system och ledarskap.

Civilt försvar

Som anställd i Upplands-Bro kommun ingår du i kommunens arbete med civilt försvar. Se filmen nedan för kort information om krisberedskap, civilt försvar samt totalförsvar.

Rätt till heltid

Vi arbetar aktivt för att införa rätt till heltid inom alla våra verksamheter - idag tillämpar vi det i den mån det är möjligt.

Kommunen är en komplex organisation med olika ansvarområden och verksamheter. Det som förenar oss alla är vår gemensamma organisationsfilosofi, och vår syn på ledarskapet. Vad det innebär för dig som funderar på att jobba hos oss, eller redan är anställd, kan du läsa om här.

Organisationsfilosofi

Vår organisationsfilosofi, som vi kallar HEP, bygger på tre ledord: helhetssyn, engagemang och professionalitet.

HEP är vägledande i vårt dagliga arbete, oavsett var i organisationen vi arbetar. HEP är ett gemensamt förhållningssätt i våra kontakter med medborgare, brukare och kunder men även i kontakterna med varandra, inom kommunen.

Vår helhetssyn gör att vi är inriktade på att hitta möjligheter till samverkan mellan kommunens alla delar, för att effektivisera det arbete vi utför för de som bor, vistas och verkar i kommunen. Vi ser möjligheter och är lösningsinriktade.

Vi har också ett fokus på kollegor och våra gemensamma möjligheter till lärande i arbetet.

Vår organisation genomsyras av engagemang. Vi är intresserade, nyfikna och aktiva i vår vilja att utveckla våra yrkesroller och sprida kunnande till andra.

Vi vill göra ett så bra arbete som möjligt för de vi är till för, men också för våra kollegor.

För oss handlar engagemang om målmedvetenhet och kreativ problemlösning. Att våga ta initiativ och beslut men även att be om hjälp.

Våra professionella och kollegiala möten vilar på samma grund: professionell kunskap och respektfullt bemötande. Vi är flexibla med en god lyhördhet för olika människors behov i olika situationer.

Vår strävan är att i förhållande till våra uppdrag göra varandra bättre och samtidigt fokusera service och nytta för dem vi finns till för. Vi säkrar vår professionalitet genom kontinuerlig uppföljning och reflektion.

Ledarskapsfilosofi

För att stötta chefer och ledare i kommunen finns en ledarfilosofi som utger grunden för den kultur som de ska uppmuntra och försvara. Den består av fyra huvudbudskap: laget framför jaget, ut med språket, var modig och få det gjort.

Är du nöjd med informationen på sidan?