Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Belysning

Vi ser över belysningen på alla våra gator, gång- och cykelvägar två gånger per år. I samband med det tänds belysningen dagtid för att kunna upptäcka eventuella fel. Vår entreprenör Bogfelts Installationer och Entreprenader AB ansvarar för att åtgärda fel i gatubelysningen.

Ingen innehållsförteckning finns

Har du upptäckt ett fel? Skicka in din felanmälan till oss via vår e-tjänst.

Är du nöjd med informationen på sidan?