Uppdaterad 02 april 2024
Skriv ut

Belysning

Vi ser över belysningen på alla våra gator, gång- och cykelvägar två gånger per år. I samband med det tänds belysningen dagtid för att kunna upptäcka eventuella fel. Vår entreprenör Stadsbelysning ansvarar för att åtgärda fel i gatubelysningen.

Ingen innehållsförteckning finns

Har du upptäckt ett fel? Skicka in din felanmälan till oss via vår e-tjänst.

Är du nöjd med informationen på sidan?