Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Långsand

Kommunstyrelsen beslutade 2017 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Planuppdraget syftar till att undersöka möjligheten till bostadsbebyggelse på fastigheten.

Ingen innehållsförteckning finns

Detaljplanens läge på kartan markerat med blå liten cirkel

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar här.

Är du nöjd med informationen på sidan?