Uppdaterad 02 november 2022
Skriv ut

Valnämnden

Valnämnden är lokal myndighet med ansvar för valfrågor. Det innebär att valnämnden beslutar om frågor som berör politiska val och genomför val till riksdag, kommun och landsting vart fjärde år samt val till EU-parlament vart femte år.

Det innebär bland annat att nämnden ska:

  • besluta om vallokaler.
  • utse röstmottagare.
  • arrangera förtidsröstning.
  • ansvara för preliminär räkning av röster på valkvällen.

Valnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad valnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Möten, handlingar och protokoll

Valnämnden har regelbundna möten, och handlingar och protokoll finns att läsa för alla. Ta del av dem här.

Ledamöter

Valnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

1

1

Moderaterna

1

1

Sverigedemokraterna

1

1

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

1

1


Valnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Karl-Erik Lindholm (KD)

1:e vice ordförande

Bengt Johansson (S)

Kontakta en politiker i valnämnden

Vill du komma i kontakt med en politiker i valnämnden? Här hittar du kontaktuppgifter till både ordinarie ledamöter och ersättare inom de olika partierna.

Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Bengt Johansson

Maikki Lemne


Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Kjell Borg

Stanislaw Lewalski


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Johan SilversjöKatarina Olofsson


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Karl-Erik Lindholm

Anna-Maj Lilly


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Gloria Cederlind

Erik Karlsson


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Anna ThorburnRicard Wikman Koljo


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Anders Eklöf

Nawal al-Ibrahim


Kontaktuppgifter Miljöpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Tilman Thulesius

Klas Dürhagen


Är du nöjd med informationen på sidan?