Uppdaterad 05 maj 2023
Skriv ut

Cykelräknare - vi vill uppmuntra fler att välja cykeln

Fler ska välja cykeln som färdmedel i Upplands-Bro, enligt ett politiskt beslutat mål. Det är bra både för folkhälsan och miljön. För att kunna följa upp vårt cykelfrämjande arbete har vi installerat två cykelräknare på strategiska platser. Du kan själv följa antalet cykelpassager genom att klicka dig in till räknarna.

Kommunen har ett politiskt beslutat mål om att öka cyklandet med två procent mellan 2020 och 2025. I vår cykelstrategi ingår att bygga fler gång- och cykelbanor, cykelparkeringar, stationer för cykelservice och mer.

Cykelräknare

För att kunna följa upp arbetet har två cykelräknare installerats i marken.

De finns placerade på gång- och cykelbanan längs Enköpingsvägen. Den ena i höjd med Finnsta i Bro och den andra i höjd med Länsmans väg i Kungsängen. Vid varje räknare sitter en skylt uppsatt som markerar cykelräknaren.

Så funkar det

Cykelräknaren är en sensor som lagts i marken. Den registrerar när en cykel passerar genom att reagera på metallen i cykeln.

Datan uppdateras en gång per dygn. I cykelräknaren kan du även se statistk som hur många cyklar som passerar per dag, vilka tider platsen är mest trafikerad och annat.

Är du nöjd med informationen på sidan?