Uppdaterad 12 april 2023
Skriv ut

God man eller förvaltare

I vissa situationer i livet kan du komma att behöva hjälp av en god man eller en förvaltare. De kan hjälpa dig med att betala räkningar, bevaka dina rättigheter och företräda dina intressen i kontakt med olika myndigheter. En god man är en frivillig insats som du själv ansöker om, en förvaltare utses åt dig av tingsrätten.

God man

Kan du vara med och ta viktiga beslut om ditt liv, passar en god man bäst. Den gode mannen får inte bestämma något åt dig utan att be dig om lov. Har du svårt att förklara vad du vill, kan den gode mannen istället fråga din familj eller boendepersonal om vad som vore bäst för dig.

 

  • Ta ut pengar från banken
  • Skriva avtal
  • Ansöka om hjälp från samhället.

För att din gode man ska kunna hjälpa dig, måste du samarbeta och hålla dig till vad ni har kommit överens om.

Det är frivilligt att ha en god man och du kan ändra eller avsluta uppdraget när du vill.
Gode män utses av myndigheten Överförmyndaren som Upplands-Bro och Järfälla har tillsammans.

Detta kan du få hjälp med av en god man:
  • Ta ut pengar från banken
  • Skriva avtal och ansöka om hjälp från samhället.
För att din gode man ska kunna hjälpa dig, måste du samarbeta och hålla dig till vad ni har kommit överens om. Det är frivilligt att ha en god man och du kan ändra eller avsluta uppdraget när du vill.

Gode män utses av myndigheten Överförmyndaren som Upplands-Bro och Järfälla har tillsammans.

Bli god man

Vill du göra en insats för en medmänniska som behöver lite extra stöd?

Förvaltare

Om du riskerar att ta beslut som skadar dig kan tingsrätten utse en förvaltare åt dig. Personen ska ta reda på vad som är bäst för dig genom att prata med dig eller dina närstående. Förvaltaren får bestämma saker åt dig utan att be dig om lov.

Tingsrätten är den myndighet som beslutar om du ska ha en förvaltare. Förvaltare utses av kansliet överförmyndaren som Upplands-Bro och Järfälla har tillsammans. Du kan inte tacka nej till att ha en förvaltare, men en gång per år undersöker överförmyndaren om du fortfarande behöver ha en förvaltare. Du kan även själv ansöka till tingsrätten om att avsluta insatsen tidigare.

Exempel på vad du kan göra om du har en förvaltare är att rösta i allmänna val, söka jobb, gifta dig och bestämma om din vård.

Men med en förvaltare kan du inte ingå avtal, ta ut pengar från banken eller skriva under ansökningar.

Ansök om att få en god man eller förvaltare

Du ansöker om att få en god man eller förvaltare via vår e-tjänst.

Är du nöjd med informationen på sidan?