Uppdaterad 15 februari 2023
Skriv ut

Energi och uppvärmning

Idag finns många uppvärmningsalternativ att välja mellan. Här kan du läsa mer om de olika alternativen, hur du kan ställa om till en mer långsiktigt hållbar energiförsörjning och hur vi kan hjälpa dig med det.

Det finns mycket du som privatperson kan göra för att minska din energianvänding och på så sätt spara pengar. Här har vi listat tips på hur du ska gå till väga för att få mer kunskap.

Spara energi - enkla tips till dig som privatperson

På Energimyndighetens webbplats finns 10 enkla tips på hur du kan spara energi och på så sätt minska dina energikostnader.

Vill du göra en större investering för att på sikt spara energi kan du läsa om hur du installerar solceller eller byter till värmepump eller bergvärme.

Vill du fördjupa dina kunskaper kan du boka tid hos kommunens energi- och klimatrådgivare.

Spara energi - tips till dig som företagare

På Energimyndighetens webbplats finns tips om hur du kan energieffektivisera ditt företag. Som företagare i kommunen kan du även få energi- och klimatrådgivning.

I Upplands-Bro sköts elnätet och fjärrvärmen av E.ON energidistribution AB. Det är till dem du vänder dig om du har frågor om till exempel strömavbrott eller angående statistik om din förbrukning.

Solens ljus och värme kan omvandlas till energi med solceller som producerar el eller solfångare som omvandlar solstrålarna till värme. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga för att få solenergi till ditt hem.

Så mycket energi kan ditt hustak ge

Funderar du över hur mycket solenergi ditt hustak kan ge? Upplands-Bro kommun har varit med och tagit fram en solkarta. Med hjälp av den kan du ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera per år.

Solpaneler är oftast bygglovsbefriade

Från 1:a augusti 2018 behövs i regel inget bygglov på solenergianläggningar.

Förutsättningarna för att bygga solpaneler utan bygglov är att:

 • De följer byggnadens form.
 • De monteras utanpå byggnadens fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • Den gällande detaljplanen inte innehåller bestämmelse om bygglovsplikt för solenergianläggningar.
 • Byggnaden eller bebyggelseområdet inte betecknas som särskilt värdefull utifrån kulturmiljön.
 • De inte monteras inom områden som anses vara av riksintresse för totalförsvaret.

Kom igång med solenergi till ditt hus

Energimyndigheten har tagit fram en solelportal. Där guidas du genom processen från uppstart till färdig anläggning.

Fråga oss om solpaneler

Om du är osäker på vad som gäller solpaneler i just ditt område kan du ta kontakt med bygglovsenheten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Funderar du på att energieffektivisera ditt hus? Undrar du vilket system som är mest kostnadseffektivt och som ger bäst värme eller kyla – bergvärme eller en kombinerad luft- och vattenpump? En energieffektivisering kan både vara bra för hushållsekonomin och för miljön, men samtidigt kan pumpar för jord-, sjö- eller bergvärmepump påverka grundvattnet. Därför måste du göra en anmälan till miljöenheten inför installationen.

Luftvärmepump 

För att installera en luftvärmepump behöver du inte anmäla eller ansöka om tillstånd. Men tänk på att ett vanligt problem med luftvärmepumpar är buller. Informera och diskutera därför gärna med grannen innan pumpen installeras så du kan hitta bästa tänkbara placering – för er båda.

Ansök om värmepump/bergvärme

Du ansöker om tillstånd för att installera värmepump/bergvärme via vår blankett.

Kom ihåg att bifoga en karta över din fastighet där du markerar var du vill borra. Tänk på att göra din ansökan i god tid innan du planerar att sätta i gång. Handläggningen tar ungefär sex veckor efter det att du skickat en komplett ansökan.

Om gränsen till grannen ligger inom 10 meter från den tänkta placeringen av borrhålet behöver du först informera grannen om ditt projekt. Därefter hjälper du grannen att fylla i blanketten ”Grannes yttrande rörande värmepumpsanläggning” som du skickar in till miljöenheten på samhällsbyggnadskontoret.

Kontakta oss om värmepump/bergvärme

Om du är osäker på vad som gäller installation av värmepump/bergvärme i just ditt område kan du ta kontakt med miljöenheten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Energi- och klimatrådgivning är en opartisk och kostnadsfri service från din kommun. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras helt eller delvis med bidrag från Energimyndigheten. Genom samtal och diskussioner får du hjälp och tips om hur ditt boende kan bli mer energismart.

Ingen innehållsförteckning finns

Energi- och klimatrådgivaren

Det finns mycket du kan göra för att minska din energianvändning och miljöpåverkan samtidigt som du sparar pengar. Upplands-Bro kommun ingår i ett regionalt samarbete där du kan få kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning. Rådgivningen riktar sig till dig som privatperson men även till organisationer och företag.

Du kan exempelvis få råd om:

 • Hur du minskar energianvändningen i ditt hem eller lokal.
 • Hur du sänker dina energikostnader.
 • Installation av solceller eller laddplatser
 • Hur du minskar din klimatpåverkan
 • Vad du bör tänka på när du ska renovera eller bygga nytt.
 • Hur du förbättrar förnster, isolering och belysning
 • Befintliga bidrag och stöd.

Läs mer

Du hittar alla råd och fakta på Energi- och klimatrådgivningens webbplats. Där hittar du också checklistor, faktablad, goda exempel, broschyrer, filmer, länkar med mera.

Kontakt för rådgivning

Rasam Sheibeh, energi- och klimatrådgivare

E-post: info@energiradgivningen.se Telefon: 08 - 29 11 29

Du som bor i hus

Du som bor i hus och vill få hjälp att spara energi kan boka in ett digitalt videomöte för rådgivning. Mejla oss för att boka tid. E-post: info@energiradgivningen.se

Är du företagare eller företräder en bostadsrättsförening? På vår företagsida om energirådgivningen finns information om energi och uppvärmning för dig.

Är du nöjd med informationen på sidan?