Uppdaterad 21 december 2022
Skriv ut

Ändra bärande konstruktion

Ska du ändra i bärande konstruktion? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Anmälan och startbesked

I varje hus finns väggar som håller upp husets bärande konstruktion. Poängen med dessa är helt enkelt att de håller byggnaden uppe. Utan dem skulle huset falla ihop. Om du ska ändra delar i en bärande konstruktion är det extra viktigt att du gör det med stor försiktighet.

Du behöver inte ansöka om bygglov för att ändra bärande väggar, men du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du gör någonting.

Använd vår e-tjänst för att göra en anmälan.

Du kan också skicka in din ansökan eller lämna in din den i kommunens kontaktcenter på Furuhällsplan 1 i Kungsängens centrum, eller i kontaktcenter i Brohuset i Bro.

Upplands-Bro kommun, bygg- och miljönämnden, 196 81 Kungsängen

Hur vet jag om en vägg är bärande?

Som husägare kan det vara en utmaning att avgöra om en vägg är bärande eller inte. Enklast är att ta hjälp av en sakkunnig som tillsammans med dig går igenom husets ritningar.

Exempel på bärande konstruktioner

  • Grundstomme, som till exempel ytterväggar och bärande innerväggar
  • Bjälklag
  • Takstolar

När du anmäler ändring krävs följande handlingar

  • En fullständig anmälan
  • Konstruktionsritningar
  • En planritning i skala 1:100
  • En fasadritning i skala 1:100
  • Förslag till kontrollplan

Oavsett storlek på fastighet ska de digitala handlingarna vara i pdf-format och ritningarna vara fackmannamässigt utförda.

Från det att du har lämnat in alla handlingar och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.

Behövs kontrollansvarig?

Det beror på hur komplicerad ombyggnaden är. Om du är osäker kontakta bygglovsenheten via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?