Uppdaterad 26 juni 2023
Skriv ut

Upplands-Broleden

Upplands-Broleden som är 29 kilometer lång bjuder dig på både naturupplevelser och kulturhistoriska miljöer. Här kan du vandra eller cykla genom betade hagar, längs vackra grusvägar och genom hällmarkstallskog med vacker sjöutsikt.

Vandra genom fyra naturreservat

Vandringsleden, som är uppmärkt med orange färg, går genom fyra naturreservat: Lejondals naturreservat, Stäketskogens naturreservat, Frölunda naturreservat och Broängarnas naturreservat.

Ridleden är uppmärkt med gul färg. På de platser där båda lederna har samma sträckning är det viktigt att ryttare och vandrare visar hänsyn till varandra.

Visa hänsyn

På stora delar av området bedrivs ett aktivt jordbruk. Det är tack vare engagerade markägare som projektet med Upplands-Broleden har kunnat genomföras. Tänk på att du inte får vandra genom växande gröda och att du måste visa hänsyn mot betande djur.

Om du har med dig hund, håll den kopplad och välj helst andra vägar när du kommer fram till en hage med djur.

Bronsåldersrösen och Stäkets borg

Längs leden finns tavlor där du kan läsa mer om bronsåldersrösen, Mälaren, forntida vägbyggen, moräner, skålgropar, Stäkets borg och Askers ödeby.

Se filmen om bronsåldersgravarna vid Asker.

Vägmuseum

Vid vägmuseet på Stäksön kan du se exempel på vägar från 1600- och 1800-talet. Här får du en inblick i gamla tiders vägbyggnation i nära anslutning till vår tids motorväg och järnvägsdragning.

Ladda ner information och kartor

Är du nöjd med informationen på sidan?