Uppdaterad 27 april 2023
Skriv ut

Möten och protokoll för överförmyndaren

Här ligger överförmyndarens mötesdokument från och med 2018 samlade.

Om du vill ta del av handlingar och protokoll från möten tidigare än 2018, kontakta oss via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?