Uppdaterad 06 december 2022
Skriv ut

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för frågor som rör barn och ungdomar i förskola, familjedaghem, grundskola, skolbarnomsorg, särskola samt skolmåltider. Utbildningsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad utbildningsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Möten, handlingar och protokoll

Utbildningsnämnden har regelbundna möten, och handlingar och protokoll finns att läsa för alla. Ta del av dem här.

Ledamöter

Utbildningsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2019–2022 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

2

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

1

 

Utbildningsnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Paul Gustafsson (M)

1:e vice ordförande

Hans Åberg (L)

2:e vice ordförande

Rolf Nersing (S)

Kontakta en politiker i utbildningsnämnden

Vill du komma i kontakt med en politiker i utbildningsnämnden? Här hittar du kontaktuppgifter till både ordinarie ledamöter och ersättare inom de olika partierna.

Kontaktuppgifter Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Rolf Nersing

Mary Svenberg

Björn Inge Björnberg

Adnan Gündogdu

Kristian CronsellKontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Paul Gustafsson

 

Lena ÅkerlindKontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Johan TholanderRichard Ramstedt
Navdeep Singh Bhatia

Göran Boklint


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Ingvar Landälv

Daniel Lilja


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Kristina Henriksson

Tomas Carneheim


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Lars Thomasson

Jennie Rinaldo


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Hans Åberg

Nawal Al-Ibrahim


Kontaktuppgifter Miljöpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

-

Kerstin Krantz Dürhagen


Är du nöjd med informationen på sidan?