Uppdaterad 05 maj 2023
Skriv ut

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för frågor som rör barn och ungdomar i förskola, familjedaghem, grundskola, skolbarnomsorg, särskola samt skolmåltider. Utbildningsnämnden är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Vad utbildningsnämnden ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Utifrån reglementet beslutar nämnden om en delegationsordning som anger vad nämndens respektive ordförande, kontorschefen och andra anställda har rätt att besluta om.

Möten, handlingar och protokoll

Utbildningsnämnden har regelbundna möten, och handlingar och protokoll finns att läsa för alla. Ta del av dem här.

Ledamöter

Utbildningsnämnden består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2023–2026 enligt fördelningen nedan.

Partifördelning ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

3

3

Moderaterna

2

2

Sverigedemokraterna

2

2

Kristdemokraterna

1

1

Vänsterpartiet

1

1

Centerpartiet

1

1

Liberalerna

1

1

Miljöpartiet

-

-


Utbildningsnämndens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Paul Gustafsson (M)

1:e vice ordförande

Nawal Al-Ibrahim (L)

2:e vice ordförande

Rolf Nersing (S)

Kontakta en politiker i utbildningsnämnden

Vill du komma i kontakt med en politiker i utbildningsnämnden? Här hittar du kontaktuppgifter till både ordinarie ledamöter och ersättare inom de olika partierna.

Kontaktuppgifter Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Paul Gustafsson

Katarina Schierenbeck Ljungqvist

John Lucero

Hanna Uddman


Kontaktuppgifter Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Navdeep Singh BhatiaMiroslav Patocka
Göran Boklint

Daniel Storskörd


Kontaktuppgifter Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Ingvar Landälv

Sarah Andersson


Kontaktuppgifter Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Karin Skärlund

Khalouta Simba


Kontaktuppgifter Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Isabelle Josefsson

Jennie Rinaldo


Kontaktuppgifter Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Nawal Al-Ibrahim

Hélene Nilsson


Är du nöjd med informationen på sidan?