Uppdaterad 13 februari 2023
Skriv ut

Rekryteringsprocessen

Alla som söker jobb hos har oss samma förutsättningar – vi arbetar fördomsfritt med kompetensbaserad rekrytering. Alla rekryteringsprocesser utgår från en väl genomarbetad kravprofil - utbildning, erfarenhet, och kunskaper. Läs mer om de olika stegen i vår rekryteringsprocess.

Ingen innehållsförteckning finns

Rekryteringsprocessen steg för steg

 • 1

  Din ansökan

 • 2

  Urval

 • 3

  Arbetspsykologiska tester

 • 4

  Intervjuer

 • 5

  Arbetsprov

 • 6

  Referenstagning

 • 7

  Anställning

1

Din ansökan

När du har skickat in din ansökan får du ett mejl med en bekräftelse på att vi mottagit den. Mejlet är automatiskt genererat och går inte att svara på, men ger dig mer information om rekryteringsprocessen och din ansökan.

2

Urval

Vi ber alla som söker jobb hos oss att svara på urvalsfrågor som är kopplade till tjänstens kravprofil. Dina svar ger oss en uppfattning om hur väl dina tidigare erfarenheter, kunskaper och utbildningsbakgrund matchar kravprofilen.

Vi efterfrågar även CV i samband med att du svarar på urvalsfrågorna. Vi önskar alltså inga personliga brev. Vi vill att rekryteringsprocessen ska vara så enkel som möjligt för dig.

Ofta börjar urvalsarbetet efter det att sista ansökningsdag gått ut, men ibland sker urval löpande och då kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum. Om så är fallet skriver vi det i annonsen.

Personlighet- och problemlösningstester

MAP står för Measuring and Assessing Individual Potential och är ett personlighetstest som bygger på femfaktormodellen. MAP är ett omfattande personlighetstest där resultaten kan jämföras mot andras svar.

Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest som ger ett mått på personens generella begåvning genom problemlösning. Eftersom Matrigma inte innehåller några språkliga element så är det oberoende av kulturell eller språklig bakgrund. Därmed är det ett mer jämlikt och icke-diskriminerande test som driver mångfald.

Vill du läsa mer om testerna, besök vår testleverantörs webbplats.

3

Arbetspsykologiska tester

Vi använder oss av arbetspsykologiska tester i våra rekryteringar som ett verktyg för att tidigt kunna bedöma en kandidats lämplighet för jobbet. Om du blir ombedd att genomföra ett arbetspsykologiskt test så består det av två delar, MAP och Matrigma.

4

Intervjuer

Uppfyller du kraven för tjänsten genomför vi ofta en första intervju på telefon för att bilda oss en uppfattning om din professionella bakgrund.

Nästa intervju är kompetensbaserad och sker ofta på kommunhuset i Kungsängen eller på den arbetsplats där du kommer att arbeta. Intervjun tar runt 1,5 timme. Under intervjun utforskar vi hur du hanterar olika arbetsrelaterade situationer, och du kommer att få svara på frågor kopplade till kompetenserna som beskrivs i kravprofilen.

Ofta får du också möjlighet att träffa en eller flera av dina framtida kollegor. Det kan ske i anslutning till den kompetensbaserade intervjun eller vid ett senare tillfälle, beroende på teamets tillgänglighet och hur vi har lagt upp rekryteringsprocessen.

5

Arbetsprov

Eventuellt ber vi dig utföra ett arbetsprov förknippat med rollen. Hur arbetsmomentet är utformat beror på vilken tjänst du sökt. Det kan till exempel innebära att du förbereder en kortare presentation på ett visst ämne, lämnar in ett skriftligt arbetsprov eller genomför ett praktiskt arbetsprov.

Om vi ber dig utföra ett arbetsprov sker det oftast i anslutning till den kompetensbaserade intervjun.

6

Referenstagning

Är du slutkandidat i rekryteringsprocessen kommer vi att kontakta minst två referenser från dina tidigare arbetsplatser. Vi ser gärna att åtminstone en referent är en tidigare chef. Frågorna vi ställer är baserade på kompetenserna som beskrivs i kravprofilen.

I många av våra rekryteringsprocesser är det möjligt för dig att ta referenser på din blivande chef. Det innebär att du får prata med en eller flera av hens medarbetare för att ställa frågor om till exempel chefens ledarskap.

7

Anställning

När du gått igenom alla stegen i rekryteringsprocessen och blir erbjuden tjänsten är det dags för löneförhandling, avtalsskrivning och att komma överens om ett startdatum.

Är du nöjd med informationen på sidan?