Uppdaterad 15 februari 2023
Skriv ut

Alkoholservering

När du ska sälja och servera alkoholhaltiga drycker måste du i de flesta fall ha ett serveringstillstånd. Här kan du läsa om reglerna som gäller för att du ska få ett sådant tillstånd.

När behövs serveringstillstånd?

Om du planerar att sälja och servera alkohol måste du först ansöka om ett serveringstillstånd. Det gäller både om du vill servera alkohol vid enstaka evenemang eller under en längre tidsperiod. Exempel på verksamheter där serveringstillstånd krävs är:

 • Restauranger
 • Kursgårdar
 • Servering i slutna sällskap
 • Servering vid evenemang

Önskar du servera alkohol på din uteservering ansöker du om tillstånd för uteservering samtidigt som du söker ditt serveringstillstånd. Villkoren är att:

 • Uteserveringen ska vara fysiskt avgränsad från kringliggande områden.
 • Uteserveringen ska vara belägen i nära anslutning till de egentliga serveringslokalerna.
 • Ägaren av serveringstillståndet ska vara samma person som den som har polisens tillstånd att disponera uteplatsen.

Undantag

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen är av privat och:

 • gäller ett enstaka tillfälle för inbjudna personer
 • sker utan vinstintresse, utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • äger rum i lokaler utan försäljning av alkoholhaltiga drycker.

Om du bara vill sälja öl med max 3,5 volymprocent alkohol i en butik räcker det att anmäla försäljning av folköl.

Ansök om tillstånd för alkoholförsäljning

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din ansökan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  Din ansökan besvaras

1

Samla information

Innan du ansöker behöver du ta reda på vilka krav som ställs på dig och din verksamhet enligt alkohollagen. Genom verksamt.se får du en lista på de tillstånd du kommer att behöva från kommunen och andra myndigheter.

2

Skicka in din ansökan

Genom vår e-tjänst hittar du ansöknings­blanketter för ansökan om olika serveringstillstånd. Ladda ner blanketterna du behöver och skicka in per post.

3

Handläggning pågår

När din ansökan är komplett får du ett mejl om att handläggningen påbörjas. I annat fall kontaktas du av vår handläggare. Med en komplett ansökan är handläggningstiden:

 • två månader vid nyetablering
 • två månader vid ägarskifte
 • en månad vid tillfälligt tillstånd till allmänheten
 • tio dagar vid tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

Din ansökan bedöms utifrån om du uppfyller de kraven som ställs på dig och din verksamhet. Upplands-Bro kommun gör en omfattande utredning innan beslut fattas genom att bland annat skicka remissförfrågningar till Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

4

Din ansökan besvaras

Avgiften tas ut för att bekosta handläggningen av din ansökan. Du får därför inte tillbaka avgiften om din ansökan avslås. Om din ansökan medges ett serveringstillstånd ansvarar du för att serveringen går rätt till. Observera att du även ansvarar för att anmäla eventuella förändringar i verksamheten och att anmäla om ett ägarbyte sker.

Följer inte serveringsstället reglerna riskerar du att förlora ditt tillstånd att servera alkohol. Upplands-Bro kommun utgör tillsammans med Polismyndigheten de lokala tillsynsmyndigheterna.

Är du nöjd med informationen på sidan?