Uppdaterad 30 augusti 2022
Skriv ut

Nätverk

Som företagare är möjligheten att mötas, lära och utforska nya möjligheter tillsammans med andra värdefullt. Här har vi samlat lokala och regionala nätverk som kan vara intressant för dig.

Damernas Affärsnätverk

Damernas Affärsnätverk är ett lokalt företagsnätverk med ett starkt lokalt engagemang. Nätverket består av kvinnliga entreprenörer och ledare. Gemensamt för dem alla är att de ser en styrka i samarbete och vill tillsammans vara med och utveckla närsamhället.

Företagarna Upplands-Bro

Företagarna är en rikstäckande företagarorganisation som erbjuder sina medlemmar stöd och rådgivning, samtidigt som de är ett nätverk som verkar för att stötta små och medelstora företag både på lokal och nationell nivå.

I Upplands-Bro har de en engagerad och driven lokalförening som aktivt bidrar till det goda näringslivsklimatet.

Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare erbjuder ett flertal olika nätverk för personer i ledande positioner, till exempel företagsledare och entreprenörer. Som medlem är du med och samverkar och påverkar. På så sätt är du en aktiv part mitt i skärpunkten mellan näringsliv, samhällsutveckling och politik.

Stockholm Business Allience

Stockholm Business Allience, SBA, är ett nätverk bestående av 55 kommuner: kommunerna i Storstockholm, Mälardalen samt ett antal kommuner från Gävleborgs- och Dalarnas län.

Medlemskommunerna samverkar och marknadsför Stockholmsregionen under det gemensamma varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. De mäter även Nöjd Kund Index (NKI) för brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsovård samt serveringstillstånd.

Medlemskapet i SBA ger Upplands-Bro kommun tillgång till ett starkt nätverk, god internationell exponering och möjligheten att förbättra servicen till företag.

Är du nöjd med informationen på sidan?