Uppdaterad 30 november 2022
Skriv ut

Möten och protokoll för trygghets- och säkerhetsutskottet

Här finns utskottets mötesdokument 2019-2022 samlade.

Sammanträden och handlingar under 2023

Datum

Kallelse

Handlingar

Protokoll

17 februari 2023
24 mars 2023
26 maj 2023
8 september 2023
24 november 2023
Om du vill ta del av handlingar och protokoll från möten tidigare än 2018, kontakta oss via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?