Uppdaterad 29 november 2023
Skriv ut

Attefallstillbyggnad

Har du planer på en attefallstillbyggnad? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Ingen innehållsförteckning finns

Attefallstillbyggnad

Det krävs bygglov för att göra tillbyggnader, men en så kallad attefallstillbyggnad är undantagen från kraven på bygglov. Notera att en attefallstillbyggnad är på max 15 kvm bruttoarea och endast får göras på ett en- eller tvåbostadshus. Tillbyggnaden får alltså inte göras på attefallshus och inte heller på friggebodar.

Viktigt om attefallstillbyggnad

  • får endast byggas på befintligt en- eller tvåbostadshus.
  • får bara göras om det ej gjorts tidigare på huset.
  • får vara max 15,0 kvm bruttoarea.
  • får ej byggas högre än husets nuvarande takhöjd.
  • måste placeras minst 4,5 meter från tomtgräns om inte grannarna går med på annat.
  • får aldrig placeras närmare än 4,5 meter till gräns mot allmän plats, gata eller väg.
  • får ej göras intill byggnader eller inom bebyggelse som anses särskilt värdefulla.
  • får ej göras inom områden som är av så kallat riksintresse för totalförsvaret.

Använd vår e-tjänst för att göra en anmälan:

Är du nöjd med informationen på sidan?