Uppdaterad 04 juli 2024
Skriv ut

För fristående skolaktörer

Vill du starta en ny förskola eller skola eller bygga om en som redan finns? Här kan du läsa om hur du går tillväga. Du hittar också information om vilka lagar som styr din verksamhet. Bedriver du skolverksamhet hittar du inloggningen till personalwebben här.

Ansök om att starta skola

Du ansöker om att starta fristående skolverksamhet hos Skolinspektionen.

Innan du ansöker

Innan du ansöker, läs igenom Skollagen och förskolans läroplan. För att din ansökan ska godkännas måste den utbildning du erbjuder möta lagkraven. Mer information hittar du på Skolverkets webbplats.

Ansök om att starta förskola

Våra e-tjänster uppdateras under sommar och höst 2024. Om vill ansöka om att starta en förskooal mejlar du utbildningsnämnden så återkommer vi till dig.

Ansök om extra lokalbidrag

Om din lokalkostnad överstiger kommunens genomsnittliga lokalkostnad kan du, utöver lokalpengen, ansöka om ett extra hyresbidrag. Lokalpengen motsvarar hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad.

Ansök om ersättning för modersmålsundervisning

Om din skola bedriver modersmålsundervisning för elever som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun kan ni ansöka om ersättning.

Visa ersättningar

Via tjänsten Visa ersättningar hanteras och granskas interkommunal ersättning för fristående skola, förskola och pedagogisk omsorg.

Tjänsten är stängd sista torsdagen varje månad mellan 08.00 – 10.00 på grund av tekniskt underhåll.

Lagstiftning

Det är du som driver förskole- och skolverksamhet som ansvarar för inom- och utomhusmiljön.

I vägledningen Starta skola, förskola eller annan undervisningslokal kan du läsa mer om gällande lagstiftning.

Att bedriva undervisningsverksamhet är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Du måste därför, minst sex veckor innan undervisningen startar, göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Kontakta gärna miljöenheten, via kontaktcenter, i ett tidigt skede.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Företagslots

Har du frågor kring olika områden som rör din verksamhet eller behöver du söka flera tillstånd? Boka en tid med vårt lotsteam – de hjälper dig vidare.

Tillsyn av verksamhet

Vi utför regelbundet tillsyn av fristående förskolor och fritidshem.

I riktlinjerna för kommunens tillsyn av fristående verksamheter kan du läsa mer om hur det går till.

Personalwebben

Du som bedriver fristående förskole- och skolverksamhet har tillgång till personalwebben. Där hittar du kö- och placeringslistor, kontaktuppgifter till vårdnadshavare och barnschema.

Tjänsten är stängd sista torsdagen varje månad mellan 08.00 – 10.00 på grund av tekniskt underhåll.

Uppdatering av våra e-tjänster pågår

E-tjänsterna nedan uppdateras under sommaren och hösten 2024. Om du är i behov av någon tjänsterna under tiden uppdateringen pågår mejlar du utbildningsnämnden. I mejlet anger du vilket ärende du behöver underlag till, så återkommer vi till dig.

Tack för ditt tålamod!

  • Anmälan om ändring i ägar- och ledningskretsen fristående förskola
  • Anmälan om ändring i ägar- och ledningskretsen pedagogisk omsorg
  • Ansökan om förändring fristående förskola
  • Ansökan om förändring pedagogisk omsorg
  • Ansökan om start av fristående förskola
  • Ansökan om start av pedagogisk omsorg
  • Avslut av fristående förskola
  • Avslut om start av pedagogisk omsorg

Är du nöjd med informationen på sidan?