Uppdaterad 17 november 2023
Skriv ut

För dig som bygger och utvecklar

Att bygga och utveckla ett samhälle kräver visioner, strategier och goda samarbeten. Här kan du läsa mer om detaljplaneprocessen och antagna detaljplaner, samt våra anbudsförfaranden för markanvisning. Du hittar också vår översiktsplan och tekniska handbok.

Det finns ingen innehållsförteckning på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?