Uppdaterad 29 februari 2024
Skriv ut

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och den enda politiska gruppen som väljs direkt genom val av kommuninnevånarna. Kommunfullmäktige väljs vart fjärde år på samma dag som riksdagsvalet. Här kan du läsa om vad kommunfullmäktig gör och vilka ledamöterna i kommunfullmäktige är. Du kan också kontakta en politiker.

Vad gör kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar i principiella frågor som till exempel mål, budget, taxor och även hur den politiska organisationen ska vara utformad under de kommande fyra åren efter ett val.

Kommunfullmäktige kan även ge nämnderna rätt att besluta i vissa frågor eller uttala sig i vissa ärenden innan Kommunfullmäktige kan fatta sina beslut.

Med vad och hur kommunfullmäktige ska arbeta styrs i en arbetsordning som motsvarar andra nämnders reglemente. Det hittar du i författningssamlingen.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige vid sammanträden under punkten Allmänhetens frågestund.

Möten, handlingar och protokoll kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har regelbundna möten, du kan följa dem live eller se dem i efterhand via kommunens webb-tv.

Handlingar och protokoll är offentliga handligar och finns att läsa för alla. Ta del av dem här.

Valberedning

Kopplad till kommunfullmäktige finns en valberedning som förbereder val av eventuella nya ledamöter och ersättare till nämnder, kommunala uppdrag i nämnder, bolag eller andra organ med kommunal representation som till exempel olika kommunförbund.

Se kommunfullmäktige live

Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun sammanträder en gång varje månad. Vill du se sammanträdet live?

Ledamöter

Kommunfullmäktige består av 41 ordinarie ledamöter och 26 ersättare under mandatperioden 2022–2026.

Ledamöter

Parti

Ordinarie

Ersättare

Socialdemokraterna

12

6

Moderaterna

11

6

Sverigedemokraterna

7

4

Liberalerna

2

2

Kristdemokraterna

2

2

Vänsterpartiet

4

2

Centerpartiet

2

2

Miljöpartiet

1

2


Kommunfullmäktiges ordförande/presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Anders Åkerlind (M)

1:e vice ordförande

Jan-Erik Björk (KD)

2:e vice ordförande

Björn-Inge Björnberg (S)

Kontakta kommunfullmäktige

Du kan kontakta en politiker i kommunfullmäktige om du har frågor, funderingar eller vill diskutera något.

Kontaktuppgifter kommunfullmäktige Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Hans Åberg

Martin Normark

Nawal Al-Ibrahim

Hélene Nilsson


Kontaktuppgifter kommunfullmäktige Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Jan-Erik Björk

Tina Teljstedt

Jan Stefanson Länk till annan webbplats.

Karl-Erik Lindholm


Kontaktuppgifter kommunfullmäktige Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Khalouta Simba

Jeanette Bustos Cesped

Erik Karlsson

Monica Vasquez

S.Khurshid Chowdhury


Kristina HenrikssonKontaktuppgifter kommunfullmäktige Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Mattias Peterson Ersoy

Lars Thomasson

Therese Ekerholm

Lisa Edwards


Kontaktuppgifter kommunfullmäktige Miljöpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Sara Ridderstedt

Tilman Thulesius


Klaus Dürhagen

Är du nöjd med informationen på sidan?