Uppdaterad 13 september 2022
Skriv ut

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och den enda politiska gruppen som väljs direkt genom val av kommuninnevånarna. Kommunfullmäktige väljs vart fjärde år på samma dag som riksdagsvalet. Här kan du läsa om vad kommunfullmäktig gör och vilka ledamöterna i kommunfullmäktige är. Du kan också kontakta en politiker.

Vad gör kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar i principiella frågor som till exempel mål, budget, taxor och även hur den politiska organisationen ska vara utformad under de kommande fyra åren efter ett val.

Kommunfullmäktige kan även ge nämnderna rätt att besluta i vissa frågor eller uttala sig i vissa ärenden innan Kommunfullmäktige kan fatta sina beslut.

Med vad och hur kommunfullmäktige ska arbeta styrs i en arbetsordning som motsvarar andra nämnders reglemente. Det hittar du i författningssamlingen.

Som medborgare har du möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige under allmänhetens frågestund. Mer om allmänhetens frågestund kan du läsa i författningssamlingen.

Valberedning

Kopplad till kommunfullmäktige finns en valberedning som förbereder val av eventuella nya ledamöter och ersättare till nämnder, kommunala uppdrag i nämnder, bolag eller andra organ med kommunal representation som till exempel olika kommunförbund.

Se kommunfullmäktige live

Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun sammanträder en gång varje månad. Vill du se sammanträdet live?

Ledamöter

Kommunfullmäktige består av 41 ordinarie ledamöter och 25 ersättare under mandatperioden 2018–2022.

Ledamöter

Parti

Ordinarie

Ersättare

Socialdemokraterna

11

6

Moderaterna

10

5

Sverigedemokraterna

7

4

Liberalerna

4

2

Kristdemokraterna

3

2

Vänsterpartiet

3

2

Centerpartiet

2

2

Miljöpartiet

1

2


Ordförande
Anders Åkerlind (M)

1:e vice ordförande
Jan-Erik Björk (KD)

2:e vice ordförande
Björn-Inge Björnberg (S)

Kontakta kommunfullmäktige

Du kan kontakta en politiker i kommunfullmäktige om du har frågor, funderingar eller vill diskutera något.

Kontaktuppgifter kommunfullmäktige Socialdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Mejladress

Ersättare

Mejladress

Camilla Janson

camilla.janson@upplands-bro.se

Helena Austrell

helena.austrell@upplands-bro.se

Rolf Nersing

rolf.nersing@upplands-bro.se

Kimmo Lindstedt

kimmo.lindstedt@upplands-bro.se

Catharina Andersson

catharina.andersson@upplands-bro.se

Mary Svenberg

mary.svenberg@upplands.bro.se

Björn-Inge Björnberg

bjorn-inge.bjornberg@upplands-bro.se

Jan Lannefelt

jan.lannefelt@upplands-bro.se

Seid Alajbegovic

seid.alajbegovic@upplands-bro.se

Conny Timan

conny.timan@upplands-bro.se

Rasmus Lindstedt

rasmus.lindstedt@upplands-bro.se

Anni Ullberg

anni.ullberg@upplands-bro.se

Kerstin Ahlin

kerstin.ahlin@upplands-bro.seNaser Vukovic

naser.vukovic@upplands-bro.seHibo Salad Ali

Hibo.SaladAli@upplands-bro.se


 

Sven-Inge Nylund

sven-inge.nylund@upplands-bro.seAnnika Falk

annika.falk@upplands-bro.se
Kontaktuppgifter kommunfullmäktige Moderaterna

Ordinarie ledamöter

Mejladress

Ersättare

Mejladress

Fredrik Kjos

fredrik.kjos@upplands-bro.seLars Axelsson

lars.axelsson@upplands-bro.seAnders Åkerlind

Anders.akerlind@upplands-bro.se

Cecilia Norlin


Marcus Sköld

Marcus.Skold2@upplands-bro.se

Lena Åkerlind

Lena.Akerlind@upplands-bro.se

Mait Johansson

Mait.Johansson@upplands-bro.se

Kerstin Molander

kerstin.molander@upplands-bro.se

Paul Gustavsson

Paul.Gustafsson@upplands-bro.se

Erling Weibust

Erling.Weibust@upplands-bro.se

Stanislaw Lewalski

Stanislaw.Lewalski@upplands-bro.se

Daniel Walfridsson

daniel.walfridsson@upplands-bro.se

Mats Högberg

mats.hogberg@upplands-bro.seMasoud Zadeh

Masoud.Zadeh@upplands-bro.seRolf Andersson

Rolf.Andersson@upplands-bro.se
Kontaktuppgifter kommunfullmäktige Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamöter

Mejladress

Ersättare

Mejladress

Katarina Olofsson

katarina.olofsson@upplands-bro.se

Agnieszka Silversjö

Agnieszka.Silversjo@

upplands-bro.se

Andreas Persson

andreas.persson@upplands-bro.se

Anette Nyberg

anette.nyberg@upplands-bro.se

Johan Silversjö

johan.silversjo@upplands-bro.se

Mats Zettmar

Mats.Zettmar@upplands-bro.se

Johan Tholander

johan.tholander@upplands-bro.se

Stefan Andersson

Stefan.Andersson@

upplands-bro.se

Helena Lundgren

helena.jonssonlundgren@upplands-bro.seJan Ramstedt

jan.ramstedt@upplands-bro.seBörje Svensson

Boerje.Svensson@upplands-bro.se
Kontaktuppgifter kommunfullmäktige Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Mejladress

Ersättare

Mejladress

Martin Normark

martin.normark2@upplands-bro.se

Anders Eklöf

anders.eklof@upplands-bro.se

Hans Åberg

hans.aberg@upplands-bro.se

Marianne Stigle

Marianne.Stigle@upplands-bro.se

Nawal Al-Ibrahim

nawal.al-ibrahim@upplands-bro.seBörje Wredén

borje.wreden@upplands-bro.se
Kontaktuppgifter kommunfullmäktige Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Mejladress

Ersättare

Mejladress

Jan-Erik Björk

jan-erik.bjork@upplands-bro.se

Karl-Erik Lindholm

karl-erik.lindholm@upplands-bro.se

Jan Stefanson

jan.stefanson@upplands-bro.se

Marlene Juthstrand

marlene.juthstrand@upplands-bro.se

Tina Teljstedt

tina.teljstedt@upplands-bro.se
Kontaktuppgifter kommunfullmäktige Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Mejladress

Ersättare

Mejladress

Annelies Lindblom

annelies.lindblom@upplands-bro.se

Kjell A Johansson

kjell.johansson@upplands-bro.se

Khalouta Simba

khaloutaw.simba@upplands-bro.se

Kristina Henriksson

kristina.henriksson@upplands-bro.se

Erik Karlsson

erik.karlsson@upplands-bro.se
Kontaktuppgifter kommunfullmäktige Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Mejladress

Ersättare

Mejladress

Lisa Edward

lisa.edwards@upplands-bro.se

Ricard Wikman Koljo

ricard.wikmankoljo@upplands-bro.se

Mattias Peterson Ersoy

Mattias.Peterson@upplands-bro.se

Lars Thomasson

lars.thomasson@upplands-bro.se


Kontaktuppgifter kommunfullmäktige Miljöpartiet

Ordinarie ledamöter

Mejladress

Ersättare

Mejladress

Sara Ridderstedt

sara.ridderstedt@upplands-bro.se

Andrée Wright

andree.wright@upplands-bro.seKlaus Dürhagen

klaus.durhagen@upplands-bro.se

Är du nöjd med informationen på sidan?