Uppdaterad 19 juli 2023
Skriv ut

Artistens förskola

Artistens förskola ligger i Brunna. Det naturnära läget möjliggör utflykter till skogen för att ge barnen positiva naturupplevelser och kunskap om växt- och djurliv. Förskolan har fyra avdelningar: Solen 1 och Solen 2 för de yngre barnen i åldern 1–3 år och Stjärnan 1 och Stjärnan 2 för 3–5 åringarna. Maten tillagas av förskolans egen kock. Förskolan är Grön Flagg-certifierad och deltar i det kommungemensamma projektet Hållbar framtid.

Foto på Artistens förskola

Pedagogisk lärmiljö

Förskolan har en tydlig och estetiskt inbjudande lärmiljö som erbjuder barnen något att tänka kring, förundras över och inspireras av. Tillsammans med lyhörda pedagoger formas en trygg, rolig och tillåtande atmosfär där barnen ges utrymme och möjlighet till lek, utveckling och lärande.

Utbildning, undervisning och lekfullt lärande

De olika projekten som pågår i grupperna utgår ifrån barnens nyfikenhet samt läroplanens olika områden som naturvetenskap, matematik, teknik, språk och digital kompetens.

Ateljéverksamhet

 I vår enhet har vi en central ateljé där barnen från våra tre förskolor ges möjligheter att skapa, utforska och experimentera i en tillåtande och inspirerande miljö. I ateljén får barnen möta vår ateljerista som har fördjupade kunskaper om estetik, konst och bildskapande. Ateljén finns på förskolan Artisten

Ansök till oss

Vill du ansöka om förskoleplats på Artistens förskola? Gör ditt val i vår e-tjänst.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med Artistens förskola? Kontakta oss via vår lärplattform Vklass eller hör av dig direkt till förskolan.

Avdelning Stjärnan

Avdelning Solen

Hitta till oss

Artistvägen 12 , 196 38 Kungsängen

Är du nöjd med informationen på sidan?