Uppdaterad 12 oktober 2022
Skriv ut

Bostads­anpassning

Har du en funktionsnedsättning och behöver hjälp med att anpassa din bostad så du kan röra dig så fritt som möjligt? Då kan du ha rätt till bostadsanpassningsbidrag.

Har jag rätt till bostadsanpassningsbidrag?

Har du exempelvis rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig. För att få bidraget måste en arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig intyga att anpassningen är nödvändig.

Vad innebär en bostadsanpassning?

En bostadsanpassning kan innebära att trösklar tas bort, badkar byts mot dusch, breddning av dörröppningar, installation av hiss eller att en ramp byggs vid entrén till huset. Dina behov styr vilka åtgärder som görs.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag via vår blankett.

Är du nöjd med informationen på sidan?