Uppdaterad 12 oktober 2022
Skriv ut

Årsredovisning

I årsredovisningen hittar du kommunens och de kommunala bolagens verksamhet och ekonomiska redovisning.

Sidinnehåll

Årets resultat

Kommunen har ett positivt resultat för 2021 på 128,7 miljoner kronor. 2020 var det positiva resultatet 93,1 miljoner kronor. Resultatet för 2021 beror bland annat på att kommunen sålt mark som gett intäkter med sammanlagt 64,4 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal mål för ekonomisk hushållning och fem av sju har uppnåtts. Utöver de ekonomiska målen har kommunen sex övergripande mål som varje nämnd bryter ner och beslutar om egna mål. Även nämndmålen har god måluppfyllelse.

Befolkningsutveckling

Upplands-Bro växer snabbt och kommer att fortsätta göra det de kommande åren. Vid årsskiftet 2021/2022 hade kommunen 31 082 invånare. Befolkningen i Upplands-Bro kommun ökade med 887 personer under 2021, det motsvarar en ökning på 2,9 procent. Det är den tredje högsta befolkningsökningen i riket under 2021. Enligt befolkningsprognosen kommer vi även under de kommande åren att ha en snabb befolkningsutveckling.

Är du nöjd med informationen på sidan?