Uppdaterad 16 februari 2023
Skriv ut

Stäketskogens naturreservat

Stäketskogens naturreservat är ett område på Stäksöns västra strand. Här kan du följa en gulmarkerad stig genom gammal barrblandskog upp till en utsiktsplats med sittbänk och underbar utsikt. Reservatet har skapats för att bevara urskogskaraktären och skydda områdets ändmoräner.

Avrådan från att vistas i Stäketskogens naturreservat

Stäketskogen har utsatts för ett omfattande angrepp av granbarkborre. Längs stigarna finns många döda granar som riskerar att falla omkull. Vi avråder därför från besök i området. Besök sker alltid på egen risk. För den del av Upplands-Broleden som går genom Stäketskogens naturreservat så rekommenderas du följa en alternativ väg förbi reservatet. Följ skyltarna! Nära Stäketskogen ligger Lillsjön - Örnässjöns och Frölunda naturreservat som är väl värda ett besök.

Urskogskog med hotade insektsarter

På de branta moränsluttningarna mot Mälaren finns mycket gammal barrblandskog som knappt påverkats av skogsbruk och därför är rik på gamla furor, vindfällen och högstubbar. Eftersom skogen har utvecklats fritt finns goda chanser för ovanliga och hotade insektsarter och vedsvampar att överleva här.

För att skydda Stäketskogens naturreservat är det förbjudet att:

framföra motordrivet fordon

tälta

rida

medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat

förstöra eller skada fasta naturföremål och ytor genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller liknande

störa djurlivet (till exempel genom att klättra i träd, fånga, samla eller döda djur, fåglar, groddjur och insekter)

göra upp eld

gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar

snitsla spår eller sätta upp orienteringskontroller

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Upplands-Bro leden

Genom reservatet, som ligger på söder om E18 och de gamla landsvägarna vid Dalkarlsbacken, går den 29 kilometer långa Upplands-Broleden.

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

För att skydda Stäketskogen naturreservat är det förbjudet att:

framföra motordrivet fordon, tälta och rida

medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat

förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytor genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt

störa djurlivet (till exempel genom att klättra i träd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)

göra upp eld

gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar

samla insekter

snitsla spår eller ordna orienteringskontroll.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Hitta till naturreservatet

Är du nöjd med informationen på sidan?