Uppdaterad 10 mars 2023
Skriv ut

Möten och protokoll för socialnämnden

Här ligger socialnämndens mötesdokument 2018-2022 samlade.

Om du vill ta del av handlingar och protokoll från möten tidigare än 2018, kontakta oss via kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?