Uppdaterad 12 december 2023
Skriv ut

Tammsvik (Brunnsvik 1:4)

Vid Tammsvik undersöks hur området kan utvecklas framöver. Här föreslås 140 bostäder i blandade former att byggas. Kanske kan också den befintliga konferensanläggningen utvecklas med en SPA-del och anpassas för att möta fler besökare?

Illustration över området

Här syns den södra delen av planområdet, med konferensanläggningen. Illustration: Ettelva arkitekter.

Ingen innehållsförteckning finns

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i maj 2020 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.

Detaljplanen ska pröva möjligheten att utveckla konferensanläggningen Happy Tammsvik. Det finns även önskemål om att utveckla fastigheten med bostadsbebyggelse. Det föreslås cirka 140 stycken bostäder, fördelat på radhus, kedjehus, parhus och villor.

Skiss över norra delen av planområdet för Tammsvik.

Så här kan den norra delen av planområdet bebyggas. Illustration: Ettelva arkitekter

Detaljplanens läge på kartan markerat i blått

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Förslag till detaljplan för Tammsvik sänds ut för samråd. Det innebär att du under samrådstiden har möjlighet att tycka till om förslaget.

Samrådstiden är måndag 11 december 2023 till fredag 2 februari 2024.

Öppet hus kommer att hållas i kommunhusets Kontaktcenter, i Kungsängens centrum, onsdag 10 januari 2024, klockan 17:00-19:00.

Synpunkter på förslaget ska senast fredag 2 februari 2024 skriftligen framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?