Uppdaterad 16 mars 2023
Skriv ut

Förskolan Pärlan

En ny detaljplan har tagits fram som möjliggör förskoleverksamhet och bostäder på fastigheten. Detaljplanen för Ekhammar 4:405 med flera, vann laga kraft 15 mars 2023.

Ingen innehållsförteckning finns

Detaljplanens läge på kartan med blå ifylld cirkel

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Detaljplanen för Pärlans Montessoriförskola har fått laga kraft den 15 mars år 2023. Det innebär att beslutet att anta planen inte längre kan överklagas och genomförandet kan påbörjas.

Ta del av planhandlingar och utredningar här.

Är du nöjd med informationen på sidan?