Uppdaterad 03 maj 2024
Skriv ut

Detta kan du studera på komvux

Vuxenutbildningen, komvux, vänder sig till dig som har avslutat gymnasieskolan eller är över 20 år och vill studera på grundskole-, gymnasie- eller yrkeshögskolenivå. Inom vuxenutbildningen erbjuder vi även svenska för invandrare (SFI) samt komvux som särskild utbildning (särvux). SFI, grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning samt yrkesutbildningar kan du ansöka i vår webbansökan.

Vem får studera inom vuxenutbildningen?

Komvux är samlingsnamnet för de kommunala utbildningsformer som är öppna för dig som är 20 år eller äldre. Grundkraven för att söka till komvux Upplands-Bro är att du:

  • saknar de kunskaper som kursen/utbildningen du söker ska ge
  • har förutsättningar att tillgodogöra dig kursen/utbildningen
  • är skriven i Upplands-Bro kommun. Är du inte det så måste du ansöka via din hemkommun.

För dig som vill läsa svenska för invandrare, SFI, görs en individuell bedömning.

Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare inför ditt val av kurser eller utbildning inom vuxenutbildningen.

Studie-och yrkesvägledarna komvux

Grundläggande kurser – motsvarar grundskolan

Inom grundläggande vuxenutbildning placeras du på den nivå som motsvarar dina förkunskaper. Du som är folkbokförd i Upplands-Bro har möjlighet att göra ett nivåtest för att se på vilken nivå du bör starta dina studier.

Gymnasiala kurser

Syftet med den gymnasiala vuxenutbildningen är att ge dig som är vuxen olika kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar gymnasieutbildningen för ungdomar. Den kommunala vuxenutbildningen är kursutformad och kurserna i de olika ämnena bygger oftast på varandra. Ska du läsa fler kurser rekommenderar vi att du gör en studieplan tillsammans med en studie- och yrkesvägledare.

Studie-och yrkesvägledarna komvux

SFI - Svenska för invandrare

Utbildningen på SFI består av tre olika studievägar. Vilken studieväg du placeras i beror på vilken utbildning du redan har.

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är utformad för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska. Syftet är att lära sig svenska för att kunna kommunicera muntligt och skriftligt i vardagslivet, i samhällslivet, i arbetslivet och ifall du väljer att fortsätta studera.

Hos oss kan du läsa SFI på dagtid eller på kvällstid. Vissa grupper har sin undervisning på distans via Teams.

Dagkurserna innebär 15 timmars undervisning i veckan plus ungefär fem timmar egna studier (det motsvarar 50 % studietakt). Kvällskurserna innebär sex timmars undervisning i veckan plus fyra timmar studier på egen hand (det motsvarar 25 % studietakt).

SFI för ukrainare

Är du från Ukraina och vill lära dig svenska?

Du som har ett beslut enligt massflyktingsdirektivet är välkommen att läsa svenska hos vuxenutbildningen i Kungsängen.

Välkommen med din ansökan.

Inom SFI finns det fyra kurser (A, B, C och D) och tre studievägar (1, 2 och 3). Vilken studieväg du placeras i beror på vilken utbildning du redan har.

  • Studieväg 1 riktar sig till elever som har kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.
  • Studieväg 2 riktar sig till elever vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar eleverna i kurs B, C och D.
  • Studieväg 3 vänder sig till de elever vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D.

För dig som vill träna svenska på fritiden finns Hejsvenska som webbplats och gratis app som du kan ladda ner till surfplattor och smarta telefoner. Att använda Hejsvenska kostar inget och webbkurserna passar alla, oavsett hur mycket svenska du har läst tidigare.

Samhällsorientering – ny i Sverige

Är du ny i Sverige? Då kan du ha rätt till samhällsorientering. Det är en kurs som ger dig kunskap om hur det svenska samhället fungerar och om dina rättigheter och skyldigheter. Samhällsorientering är för dig som är mellan 18 och 65 år och:

  • kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz.
  • nyligen fått uppehållstillstånd och ingår i ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen.
  • är anhöriginvandrare och har varit folkbokförd i en svensk kommun i högst tre år.

Samhällsorienteringen är gratis!

Centrum för samhällsorientering (CSO) i Stockholms län genomför utbildningarna i samhällsorientering. Besök deras hemsida för mer information.

Vill du läsa samhällsorientering? Skicka ett mejl för hjälp med anmälan.

Gymnasiala yrkesutbildningar

Vill du gå en högkvalitativ yrkesutbildning som efterfrågas av branschen? Våra yrkesutbildningar leds av lärare med gedigen branscherfarenhet och praktikperioderna ute i arbetslivet ger dig kontakter som är mycket värdefulla när du ska ut och söka jobb.

Yrkesutbildningar inom Komvux är på gymnasienivå. De är i första hand till för dig som vill ha ett yrke, men som saknar gymnasieexamen eller slutbetyg från gymnasiet. Vuxenutbildningen i Upplands-Bro erbjuder i egen regi en yrkesförarutbildning och en utbildning inom vård och omsorg.

På vuxenutbildningen i Upplands-Bro kan du gå en av marknadens bästa utbildningar inom trafik och transport. Detta gör du i fina studielokaler med modern utrustning. Vår yrkesförarutbildning startar i regel i januari och i augusti varje år.

Yrkesförarutbildning ger dig kunskaper som krävs för att arbeta som yrkesförare på ett serviceinriktat, säkert samt kvalitets- och miljömedvetet sätt. Utbildningen förbereder dig för att pröva enligt Transportstyrelsens krav för körkortsbehörighet C (ej för CE) och yrkeskompetens för godstransporter. Provet utförs i skolan med våra egna förarprövare.

Utbildningen genomförs i samarbete med branschens företag, både stora koncerner inom transportsektorn och mindre åkerier. Praktik ingår i utbildningen. Praktiken ger dig erfarenhet och kontakter som är värdefulla när du sedan söker jobb.

Utbildningen omfattar 600 poäng och utbildningstiden är upp till 30 veckor. Utbildningen är kostnadsfri, men du får betala för läromedel och intyg.

Har du redan läst och är godkänd i kursen Yrkestrafik och/eller
läst de kurserna på gymnasiet alternativt på komvux inom transport
persontrafik, är du enligt Transportstyrelsen inte behörig att läsa
yrkesförarutbildningen hos oss. Du får heller inte läsa utbildningen om du tagit C-körkort innan 10/9 2009.

Har du däremot ett C-körkort som är utfärdat efter det datumet, där
du gått på trafikskola eller privat, men saknar yrkeskompetensbevis (YKB) är du behörig till utbildningen.

I en regional satsning på yrkesförare samverkar Stockholm och därför är det inte nödvändigt att du lämnar in din ansökan även till din hemkommun för beviljande om du bor i någon av kommunerna inom Stockholms län. Via länken nedan hittar du utbildningarna som finns att söka inom samverkan.  

Vår egen yrkesförarutbildning sker på plats i Brunna i Kungsängen och den söker du också via länken nedan.  

Behörighetskrav och körtest yrkesförarutbildningen

Du måsta ha B-körkort med manuell förarbehörighet. För att få yrkeskompetensbevis (YKB) måste du enligt lag vara minst 21 år när kurserna avslutas. Du måste ha godkänt betyg i svenska från grundskolans årskurs 9 eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå, delkurs 4. Om du inte har betyg behöver du boka ett nivåtest i din hemkommun för att säkerställa motsvarande kunskaper.

I början på kursen måste du göra ett praktiskt körtest för att kontrollera att du har möjlighet att tillgodogöra dig kursen. Finns det för stora brister kommer vi rekommendera dig att söka kursen vid ett senare tillfälle.

Ditt kompetensbevis som yrkesförare gäller i fem år. Därefter krävs att du som förare förnyar ditt bevis vart femte år genom en återkommande fortbildning.

Yrkesförarutbildning godstransporter

Kurser

Poäng

Godshantering - vux

100

Godstrafik

200

Yrkestrafik - vux

300

Utbildningen till undersköterska är till för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård eller inom social omsorg. Efter genomförd utbildning kan du bland annat arbeta som undersköterska, personlig assistent, skötare eller stödassistent inom LSS-området.

Utbildningen består av tre terminer gymnasiala kurser. Dina studier kommer att bestå av lektioner, egna litteraturstudier, studiebesök och projektarbeten samt praktik ute i olika verksamheter.

Behörighetskrav: Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Se nästa kursstart i webbansökan.

 

Vård-och omsorgsutbildningen

Kurser

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Psykologi 1

50

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Samhällskunskap 1a1

50

Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1

100

Vård-och omsorgspecialisering

100

Utöver de kurser och yrkesutbildningar som vi erbjuder i Kungsängen kan du även söka till yrkesutbildningar och enskilda kurser hos andra utbildningsanordnare.

Det aktuella kursutbudet hos var och en hittar du i vår webbansökan.

Yrkeshögskoleutbildningar

Hos oss i Kungsängen har du möjlighet att läsa två yrkeshögskoleutbildningar genom Yrkeshögskolan. Du kan välja mellan utbildningen till trafiklärare eller utbildningen till verksamhetsledare/samordnare inom social omsorg.

Komvux som anpassad utbildning

Vi erbjuder kurser för dig som tidigare har studerat i anpassad grund- eller gymnasieskola.

Kontakta vuxenutbildningen

Har du frågor? Ring, mejla eller kom förbi under expeditionens öppettider och ställ dina frågor!

Är du nöjd med informationen på sidan?