Uppdaterad 31 maj 2023
Skriv ut

Allemansrätten

Tack vare den unika allemansrätten har vi alla fantastiska möjligheter att ströva fritt i naturen. Förutsättningen för allemansrätten är allemansskyldigheten – att vi visar hänsyn till växtlighet, djurliv och människor. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i våra naturreservat.

Håll hunden under uppsikt

Skogens alla invånare, både människor och djur har rätt till lugn och ro. Har du hunden med dig måste du ha den under uppsikt. Under perioden 1 mars–20 augusti, då skogens djur tar hand om sina ungar, bör du ha din hund kopplad.

I naturreservat gäller särskilda regler.

Inte störa, inte förstöra – filmer om allemansrätten

I filmerna från Naturvårdsverket får du en bra överblick om vad allemansrätten innebär.

Allemansrätten, så funkar den i skogen.

Allemansrätten, så funkar den vid vattnet.

Allemansrätten, så funkar den vid odlad mark och hagar.

Är du nöjd med informationen på sidan?