22JUN2020

Störningsinformation

Kommande och pågående drift- och störningsarbeten i kommunen.

Arbete på Granhammarsvägen

Uppdatering 3 juni:
Sprängningsarbete på Granhammarsvägen

Med start måndag den 8 juni till i mitten av juli kommer sprängningsarbeten att utföras på Granhammarsvägen.

Sprängningarna kommer att utföras vardagar enligt tidsintervallerna nedan. När sprängningarna utförs kommer kortare stopp ske i trafiken.

 • Måndag-torsdag 10:00-10:10, 14:00-14:10 samt 19:30-19:40
 • Fredag 10:00-10:10

Läs om arbetet

Avstängning av gångbana längs med Bygdegårdsvägen

Nu har kommunen påbörjat arbetet med att bygga en ny gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen i Kungsängen (sträckan mellan Skyttens väg och Tvärvägen).

Arbetet innebär att befintlig gångbana mellan Tvärvägen och Skyttens väg kommer att vara avstängd under hela byggtiden. Kommunen bygger om vägen för att för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter.

Du som använder gångbanan får använda en omledningsväg (via Gröna dalen) under byggperioden. Under arbetet kan det förekomma buller, dagtid klockan 07.00-17.00.

Enligt den preliminära tidsplanen förväntas arbetet vara klart september 2020.

Kontakt

Har du frågor, kontakta Kontaktcenter

Fråga oss
08-581 690 00

Senaste nyheterna

 • 7 AUG 2020
  Sommarprojektet Samtidskonst i Bro genomförs den här veckan på olika håll i Bro. I år ska deltagarnas bidrag resultera i just en slags bro – en symbol som binder samman människor med varandra, och med djurens värld.
 • 5 AUG 2020
  Spridningen av coronaviruset och konsekvenserna för hälsa, välmående och ekonomi kan skapa oro som påverkar vardagen negativt. Nu har region Stockholm tagit fram ett kostnadsfritt självhjälpsprogram för den som vill lära sig att hantera...
 • 3 AUG 2020
  Den 20 augusti drar höstterminen igång på skolorna i Upplands-Bro. För den som behöver specialkost, skolskjuts, modersmålsundervisning eller plats på fritids, och ännu inte har anmält detta, är det hög tid att göra det. Det går enkelt...
 • 28 JUL 2020
  För att visa sitt stöd för allas värdighet hissar Upplands-Bro kommun regnbågsflaggan vecka 31 i Kungsängens och Bro centrum.
 • 28 JUL 2020
  På måndagen inleddes fas två av ett unikt projekt vid Örnässjön i Kungsängen. Med hjälp av en specialbyggd fräsmaskin ska strandängarna återställas på den norra och västra sidan av sjön och därmed säkra den biologiska mångfalden.
 • 16 JUL 2020
  Sedan sprängningen i Upplands-Bro den 29 juni pågår ett brett polisiärt arbete i området i tät samverkan med kommunens organisation och verksamheter. Den förstärkta polisnärvaron kommer att fortsätta en tid framöver, skriver polisen...
 • 13 JUL 2020
  Folkhälsomyndigheten har förlängt restriktionerna för personer som är 70 år och äldre. Från och med 20 juli erbjuder Upplands-Bro kommun den som är 70+ och bor ensam att ansöka om social samvaro i hemmet.
 • 8 JUL 2020
  Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M), besökte idag ungdomar som feriejobbar och förde dialog om varför det är viktigt att tillsammans ta ansvar för ett hållbart samhälle.
 • 7 JUL 2020
  "För oss i Upplands-Bro kommun är utvecklingen oacceptabel. Brotten måste minska och tryggheten öka." Säger Ida Texell, kommundirektör
Upp