Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Sara, driftledare

I”Jag vill att man ser julbelysningen och blir lite lycklig i själen.”

”Våra arbetsuppgifter styrs mycket av vädret. Kommer ett skyfall måste vi direkt ut och se över våra dagvattenbrunnar, blir det höststorm sopar vi undan grenar och detsamma gäller för snön. Det är snabba bedömningar och jag gillar det. Man måste ut på plats, kolla, träffa folk och se vad vi kan göra som är det bästa för våra invånare.
Jag gillar känslan att vi som kommun förmedlar något som upplevs trevligt. Jag vill att man ska åka förbi Finnstarondellen, se julbelysningen och bli lite lycklig i själen.”

Är du nöjd med informationen på sidan?