Uppdaterad 07 juli 2023
Skriv ut

Råby förskola

Råby förskola ligger i Bro med närhet till naturen, omringat av skogar och sjöar. Våra pedagoger arbetar med engagemang så att vår vision ”Varje dag – ett nytt lärande” hålls levande. Hos oss finns en språkförskola, och stöd till barn med extraordinära behov.

Foto på Råby förskola

Så här jobbar vi

På Råby arbetar vi med projektbaserad undervisning inspirerade av Reggio Emilias filosofi, som bygger på att alla barn utvecklas individuellt och i samspel med andra. I varje projektteam är det mellan 10–15 barn och två pedagoger. I den yngre gruppen med 1–3 åringar har vi fler pedagoger per barngrupp än i grupperna med 3–5-åringar.

VFU för blivande förskollärare

På Råby kan studenter som läser till förskollärare genomföra sin VFU, verksamhetsförlagd utbildning, för att få praktisk erfarenhet av förskolläraryrket. Målsättningen är att både studenten och förskolans pedagoger ska utvecklas och lära parallellt med barnen i förskolan.

Språkförskolegrupp på Råby

På Råby förskola finns även kommunens språkförskolegrupp. Här arbetar vi med barn som har generell språkstörning eller grav expressiv språkstörning som primär diagnos. Vi erbjuder även en kommungemensam grupp för barn med extra ordinära stödbehov.

Behov av extraordinärt stöd 

Om ditt barn har en funktionsvariation eller av andra skäl är i behov av extraordinärt stöd i förskolan, kan du ansöka om plats i den grupp som finns på Råby förskola. Gruppen består av cirka tolv barn varav fyra av platserna är avsedda för barn i behov av extraordinärt stöd.

Ansök till oss

Vill du ansöka om förskoleplats på Råby förskola? Gör ditt val i vår e-tjänst.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med Råby förskola? Kontakta oss via vår lärplattform Vklass eller hör av dig direkt till förskolan.

Avdelning Hajen

Avdelning Delfinen

Avdelning Knölvalen

Avdelning Blåvalen

Avdelning Sälen

Hitta till oss

Fågelvägen 2, 197 32 Bro

Är du nöjd med informationen på sidan?