Uppdaterad 04 oktober 2022
Skriv ut

Ny som förtroendevald eller avsluta uppdrag

Är du ny som förtroendevald eller vill avsluta ditt uppdrag, gör en anmälan via e-tjänsten.

Det finns ingen innehållsförteckning på sidan

Om du vill avsluta ditt förtroendeuppdrag kommer du formellt att bli entledigad vid nästa kommunfullmäktigesammanträde, om kallelse och handlingar inte redan skickats ut.

Om du flyttar från kommunen måste du meddela detta till kansliavdelningen via e-tjänsten.

Om du folkbokför dig i en annan kommun uppstår ett valbarhetshinder och dina uppdrag avslutas utan beslut från kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan, efter ansökan, besluta att låta ditt uppdrag kvarstå mandatperioden ut. Det gäller enbart för de uppdrag som kommunfullmäktige själv utser.

Är du nöjd med informationen på sidan?