Uppdaterad 02 november 2022
Skriv ut

Avlopp

Var i kommunen du bor avgör vilken sorts avlopp din fastighet ansluts till. Här hittar du information om hur du ansluter ditt avlopp till det kommunala avloppssystemet, hur du går tillväga för att få en LPS-pump och hur du ansöker om tillstånd för eget avlopp.

Kommunalt avlopp

Om det finns kommunalt vatten och avlopp i området där du bor ska du ansluta ditt avlopp till vårt system.

Om du misstänker att du fått ett avloppsstopp, även om du är osäker vart stoppet ligger, kontakta i första hand kommunen. Vi kan hjälpa till att utreda om stoppet är på kommunala ledningen eller inom din fastighet.

Om du är säker på att stoppet är på dina egna ledningar - kontakta då en spolfirma.

Kostnad för anslutning till kommunalt VA

Avgifterna för anslutning varierar bland annat beroende på hur stor tomtytan är och antalet lägenheter. Som utgångspunkt för avgiftsbeloppen används fastighetsregistret och bygglovshandlingar. Din fastighet ansluts så snart avgifterna är betalda.

Vill du veta vad avgiften beräknas bli för just din fastighet, kontakta VA-enheten. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi då veta:

 • Vilken fastighet förfrågan gäller, adress eller fastighetsbeteckning
 • Antal bostadshus/ enheter som finns på fastigheten
 • Fastighetens tomtstorlek

Allmänna bestämmelser för VA i Upplands-Bro:

För alla som är anslutna till Upplands-Bro kommuns vatten- och/ eller avloppsnät gäller ABVA som står för: Allmänna bestämmelser för brukande av VA-anläggningen i Upplands-Bro.

Anslut ditt avlopp till det kommunala avloppet

Skicka in din servisanmälan minst två månader innan önskad anslutning. När vi mottagit din ansökan kontrollerar vi om det är möjligt att ansluta fastigheten till vårt VA-nät. Därefter återkopplar vi till dig som fastighetsägare och informerar om hur inkopplingen går till.

Lätt trycksatt avlopp (LTA/LPS)

Lätt trycksatt avlopp (LTA) eller den engelska termen low pressure sewer (LPS) är samlingsnamnet för trycksatt avlopp för villor och fritidshus där avloppsvattnet leds ut till kommunens ledningsnät med hjälp av en avloppspump. Pumpen med tillhörande pumptank installeras på fastigheten, men det är kommunen som har driftansvaret för själva pumpen.

Det finns flera olika anledningar till att man sätter upp en avloppspump. På grund av höjdskillnad kan avloppsvattnet behöva hjälp för att det ska kunna rinna ut till ledningsnätet. Det kan också finnas ekonomiska och miljömässiga fördelar med att välja en avloppspump istället för ett eget avloppssystem.

Pumpstationen som används på privata fastigheter kallas LTA-enhet. Beteckningen på systemet är LPS2000E.

Har du en LPS-pump på tomten, läs noga igenom våra instruktioner:

 • Om systemet larmar får avloppet inte användas! Ring kommunen för kostnadsfri kontroll eller pumpbyte. Om avloppet används när larmet ljuder fylls brunnen med avloppsvatten och du ansvarar själv för att tömma brunnen innan pumpbyte kan utföras. Detta kan leda till onödiga utgifter.
 • Det är du som fastighetsägare som ansvarar för tanken och ledningarna till förbindelsepunkten. Kommunen har driftansvar för själva pumpen. Driftansvaret gäller dock inte för fel på pumpen som du själv orsakat.

Har du en LTA-enhet på tomten, här kan du läsa mer om systemet.

Läs informationen om ansvarsfördelning och skötsel av din avloppspump.

Så här går installation av LTA-system till:

 1. Betala VA-anläggningsavgift

 2. Beställ LTA-tanken via kontaktcenter
 3. Följ färdiganmälan vid installation och fyll i blanketten
 4. När du är klar med installationen, beställ installation av LTA-pump och vattenmätare via kontaktcenter
 5. Ditt avloppssystem är klart att använda

Eget avlopp

Ett eget avlopp är en avloppsanläggning som inte är kopplad till det kommunala VA-nätet. Du ansöker om tillstånd hos kommunen innan du installerar en ny avloppsanläggning. Vid ändring av en befintlig avloppsanläggning kan du behöva göra en anmälan.

Ansök om tillstånd för eget avlopp

 • 1

  Ta reda på vad som gäller för din fastighet

 • 2

  Se till att din ansökan är komplett

 • 3

  Gräv en provgrop

 • 4

  Ansök om eget avlopp

 • 5

  Invänta grannarnas yttrande

 • 6

  Med tillstånd - varsågod och bygg!

 • 7

  Skicka in din rapport

1

Ta reda på vad som gäller för din fastighet

Val av avloppsanläggning ska ske utifrån markens egenskaper och områdets känslighet. För att ta reda på vad som gäller i ditt område, se kommunens avloppspolicy.

2

Se till att din ansökan är komplett

Det är viktigt att ansökningshandlingarna är kompletta eftersom vår bygg- och miljönämnd inte kan fatta ett beslut annars.

3

Gräv en provgrop

Om den föreslagna anläggningen innehåller en infiltrationsdel krävs att du gräver en provgrop då avloppsanläggningen utformas utifrån jordens sammansättning. Provgropen ska grävas till berg eller vara minst 2,5 meter djup.

4

Ansök om eget avlopp

Du ansöker om eget avlopp via vår blankett.

5

Invänta grannarnas yttrande

När ansökan är komplett ska berörda grannar ges tillfälle att yttra sig. Miljöavdelningen avgör vilka grannar som berörs i ärendet och kontaktar dem. Du som sökande kan också kontakta berörda grannar.

6

Med tillstånd - varsågod och bygg!

När handläggningen är klar får du ett skriftligt beslut om tillstånd från bygg- och miljönämnden. Kom ihåg att du inte får börja bygga ditt avlopp innan du fått ditt tillstånd.

7

Skicka in din rapport

När avloppet är installerad ska du fylla i och skicka in en entreprenörsrapport med uppgifter om anläggningen. I denna ingår fotografier av anläggningen innan den täcks med jord.

Avloppsguiden

Söker du mer information om eget avlopp? Då rekommenderar vi att du använder Avloppsguiden som är en oberoende informationshubb som ger tips och råd om allt från planering till inköp av VA-produkter och -tjänster.

Vad får spolas ned i avloppet

Det du kan spola ned i avloppet är det som kommit ur kroppen och toalettpapper.

Annat som bomullstussar, tops, våtservetter, snus, fimpar, tamponger, bindor etc. ska kastas i en papperskorg. Allt detta kan orsaka stopp i avloppet! Tips är att ha en papperskorg bredvid toaletten.

Är du nöjd med informationen på sidan?