Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Frånvaro och ledighet

För förskolans personal är det viktigt att veta när ditt barn är sjukt eller ska vara frånvarande av annan anledning. Och för dig kan det vara bra att känna till förskolans öppettider och vad som gäller vid planeringsdagar och sommarlov.

Öppettider

De flesta förskolor öppnar kl. 06.30 på morgonen och stänger kl. 18.30 på kvällen. De fristående verksamheterna följer kommunens regler för öppettider.

Om ditt barn blir sjukt

De flesta barn som går på förskola blir sjuka ibland. En förskoledag innebär många aktiviteter, både inom- och utomhus. Om du ser tecken på att ditt barn inte kommer att orka delta i aktiviteterna ska du stanna hemma med barnet.

Även om ditt barn verkar friskt på morgonen kan det ändras under dagen. Personalen på förskolan kan i så fall kontakta dig så att du kan hämta barnet.

Ledighet och annan frånvaro

Planerar ni semester eller annan frånvaro? Då ska berörd personal meddelas så snart som möjligt. Ditt barn får behålla sin barnomsorgsplats i högst tre månader vid överenskommen frånvaro. Avgift betalas under frånvarotiden.

Alla barn har rätt till sammanhängande ledighet och vila så när du är ledig ska ditt barn vara ledigt. Under sommarperioden ska ditt barn ha minst tre veckors sammanhängande ledighet.

För barn med växelvis boende samt vid särskilda skäl gör förskolans rektor en bedömning om barnets sammanhängande ledighet.

Planeringsdagar

De kommunala förskolorna får stänga högst fyra dagar per läsår för utvärdering och planering. Datum för planeringsdagar ska meddelas när läsåret startar. När förskolan har stängt för planeringsdag kan du tillfälligt önska plats på annan förskola om du inte kan lösa barnomsorgen själv.

Vid vissa planeringsdagar eller större helger kan det bli fråga om sammanslagningar av flera kommunala förskolor, något som samordnas av rektor och personal.

Sommarstängda förskolor

Förskolorna har öppet även på sommaren, men eftersom antalet barn då är lägre brukar flera förskolor inom samma område samverka. Det kan alltså hända att ditt barn får gå i en annan förskola än den vanliga under några veckor. Varje förskola informerar om vilka rutiner som gäller för dem.

Är du nöjd med informationen på sidan?