Uppdaterad 25 augusti 2022
Skriv ut

Ådö område A, Björknäs

En VA-huvudledning genom område A, Björknäs, byggs ut först för att kunna knyta ihop kommande ledningsnät i Ådö Skog och Verkaviken med befintligt VA-ledningsnät. I samband med ledningsdragningen över campingområdet upprättas en anslutningspunkt för vatten och avlopp som campingen framöver kan ansluta sitt interna VA-nät till.

VA-utbyggnad genom Björknäs

Projektflöde från uppdrag till anslutning med rosa markering på anslutning

Juni 2019

Kommunen är klar med sitt VA-arbete över Björknäs Gård, mot Ådö skog.

Februari 2018

Detaljprojektering pågår och beräknas vara klar i maj 2018.

November 2017

Utreder alternativa VA-lösningar och ledningssträckning.

Juni 2017

Planering och utredning samt viss detaljprojektering av denna sträcka pågår fortfarande.

Är du nöjd med informationen på sidan?