Uppdaterad 11 januari 2024
Skriv ut

Pool

Ska du bygga en pool? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Bygglov och marklov, behövs det?

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Men den kan, beroende på hur poolen är konstruerad, ändå kräva bygglov. Exempelvis om du vill bygga ett staket runtom poolen eller ett tak över den.

Om du schaktar bort eller fyller på så att markens höjdläge ändras kan det också krävas ett marklov.

Du kanske också behöver göra en anmälan för att ansluta poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Men är poolen nedsänkt och i jämnhöjd med marken runt om krävs oftast inget bygglov för själva bassängen.

Önskar du däremot att bygga ihop poolen med din altan eller sätta ett tak över den, då kan det krävas ett bygglov. Vid funderingar kring poolbygge, läs på vad som gäller på Boverket och hittar du inte de svar du söker kan du mejla eller kontakta Bygglovsenheten via vårt kontaktcenter.

Att tänka på kring vatten

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Var vattensmart och fyll din pool med tekniskt vatten istället för kranvatten. Beställ från en firma som har spolbilar, till exempel de som utför slamsugningstjänst och som kan leverera vatten i sina tankar.

Så barnsäkrar du poolen

  • sätt upp ett minst 0,9 meter högt staket, så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den ha ett lås.
  • lägg en presenning eller ett skyddsnät över med högst 50 millimeter maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Är du nöjd med informationen på sidan?