Uppdaterad 28 maj 2024
Skriv ut

Sortera ditt avfall

Här hittar du svar på hur du sorterar de allra vanligaste hushållssoporna. För en komplett sorteringsguide, ladda ned avfallsappen. Som villaägare sorterar du dina sopor i fyrfackskärl. Bor du i lägenhet sorterar du antingen i soprummet eller på återvinningsstationerna.

Nu kan du uppgradera ditt abonnemang och få fem extra tömningar av kärl 1 (matavfall, restavfall, färgade glasförpackningar och tidningar) under perioden vecka 26-35. Kostnaden är 900 kr och du förbinder dig till tjänsten under hela perioden.

Beställ genom att ringa eller mejla Kontaktcenter:

08-581 690 00 Länk till annan webbplats.

va.avfall@upplands-bro.se

Senast den 7 juni behöver vi din beställning.

Från och med den 3 juli 2024 måste förpackningar för drycker upp till 3 liter ha korkar som sitter fast. Detta görs för att minska nedskräpning i naturen, enligt EU:s engångsplastdirektiv.

Hur sorterar jag förpackningen?

Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta kvar på förpackningen hela dess livslängd. Det betyder till exempel att en mjölkförpackning ska sorteras som pappersförpackning med plastkorken kvar. När en förpackning består av flera olika material sorterar du utifrån det dominerande materialet.

Vad händer med korken?

Pappersförpackningarna blandas med vatten i en sorts tvättmaskin där pappersfibrerna löses upp och separeras från övrigt material, som till expempel plastkorkarna. Plastresterna används för att producera energi som behövs för torkning av pappersmassan på pappersbruket.

Sedan 1 januari 2024 finns det ny lagstiftning inom avfallsområdet. Bioavfall ska i första hand sorteras ut och komposteras eller återvinnas. Trädgårdsavfall ingår i begreppet bioavfall.

Lagstiftningen innehåller också regler gällande eldning av trädgårdsavfall. Eftersom bestämmelserna är så pass nya behöver du inte söka dispens för eldning av trädgårdsavfall under maj och juni 2024. Upplands-Bro kommun arbetar med att se över vad de nya reglerna innebär.

Eldning ska ske under uppsikt och utan att orsaka olägenhet för grannar.

Information kommer att uppdateras med vad som ska gälla för kommunen i fortsättningen.

Sorteringsguide i avfallsappen

Vad gör du med den gamla krukan, frigoliten och de trasiga strumporna? Slänga i soporna eller ta med till återvinningsstationen? Svaren finns i ”Sorteringsguide A-Ö” som du hittar i avfallsappen.

Plastförpackningar

Plastbärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie, plastflaskor, plastburkar, små dunkar och hinkar (sylt), chipspåsar, frigolit. Pantflaskor lämnas i butiker.

Pappersförpackningar

Pasta- och flingpaket, dryckeskartonger, pizza-kartonger, sockerpåsar, pappersbärkassar, omslagspapper, wellpapplådor. Låt plastkorken på kartongen sitta kvar.

Metallförpackningar

Konservburkar, tomma sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, torra färgburkar, aluminiumfolie och aluminiumformar. Pantburkar lämnas i butiker.

Glasförpackningar

Flaskor och burkar. Färgade och ofärgade glasförpackningar sorteras var för sig.

Tidningar och returpapper

Tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper, pocketböcker. Obs! Kuvert ska slängas bland hushållssoporna på grund av limmet som det försluts med.

Matavfall

Ditt matavfall bör slängas separat i de bruna papperspåsarna som är avsedda för matavfall.

Är du nöjd med informationen på sidan?